nieuws

UAP vraagt intermediair toestemming voor rechtstreekse benadering

Archief

klant

De UAP heeft vorige week betrokken tussenpersonen schriftelijk toestemming gevraagd om een nieuw koopsomprodukt rechtstreeks te mogen mailen bij die klanten van het intermediair die al als koopsomklant bij de UAP in de boeken (databank) staan.
“Steeds meer partijen in de markt gaan hun klantenbestanden door middel van direct marketing uitbaten. Dat is op zich bedreigend voor het intermediair. Daarom willen wij deze methode gaan toepassen in samenwerking met het intermediair”, aldus adjunct-directeur drs J. van Opstal van UAP Leven.
De tot nu toe ontvangen antwoorden zijn volgens hem overwegend positief. De tussenpersonen die afwijzend reageren, kunnen van de UAP materiaal krijgen om zelf een direct marketingactie te voeren.
Na deze bliksemkoopsomactie van vier weken (23/11 tot 19/12) wordt de aanpak van de UAP met een aantal tussenpersonen op zijn waarde bekeken en eventueel verbeterd, met het oog op direct marketing voor andere produkten. Uiteindelijk doel is: de distributiekosten te beperken.
Rendement alleen maar stijgend
Het nieuwe produkt dat de UAP nu tijdelijk in de markt zet, is een lijfrenteverzekering tegen koopsom op basis van beleggingen. Het heet: Index Plus Lijfrenteplan.
De investering (koopsom minus inhouding door de maatschappij) kan alleen maar stijgen. Het rendement is namelijk afhankelijk van uitsluitend de stijgingen van de index van de optiebeurs in Amsterdam (EOE-index van de European Option Exchange). Dalingen van de index hebben geen uitwerking. In de EOE-index zijn 25 Nederlandse concerns vertegenwoordigd.
Profiteer van de winsten op de aandelen van 25 Nederlandse topbedrijven, zonder enig risico, zo luidt de slagzin in de folder van de UAP.
EOE-index
De toe te passen eventuele jaarlijkse verhoging van de beleggingswaarde wordt gevonden door het gemiddelde van de EOE-index van de 12 maanden van het jaar te vergelijken met de index aan het begin van dat jaar. In het geval dat de gemiddelde index lager blijkt te zijn, behoudt de klant de reeds opgebouwde waarde. Wanneer de index een hoger cijfer aangeeft, is het verschil het percentage van de verhoging. De verhoging is enkelvoudig. Het percentage wordt dus toegepast op de oorspronkelijke investering en niet op de bereikte waarde van de beleggingen.
Voorbeeld
De koopsom bedroeg f 10.000. Na enkele jaren is de beleggingswaarde f 12.626. Het volgende jaar bedraagt de stijging van het indexcijfer (gemiddelde indexcijfer van het jaar minus dit cijfer aan het begin van dat jaar) 13,93%. De beleggingswaarde wordt dan verhoogd met 13,93% x f 10.000 = f 1.393. De waarde wordt dan f 14.019.
De mininimumkoopsom bedraagt f 3.000. De looptijd van de verzekering is 8 jaar en de maximumleeftijd bij aanvang is 62 jaar. Afkoop is niet mogelijk.
Er zijn geen gezondheidswaarborgen vereist want de maatschappij draagt geen groot overlijdensrisico. Bij eerder overlijden bedraagt de uitkering 110% van de gestorte koopsom.
Het tarief is onafhankelijk van leeftijd en geslacht.
Inhouding
Bij koopsommen tussen f 3.000 en f 4.999 is de inhouding door de maatschappij 6% van de koopsom, bij f 5.000 tot f 6.999 4%, bij f 7.000 tot f 9.999 2% en bij koopsommen van f 10.000 en meer is er geen inhouding en wordt de volledige koopsom dus genvesteerd.
De uitkering bij leven is minimaal de investering. Aanvraagformulieren moeten uiterlijk op 19 december 1994 bij de maatschappij binnen zijn. De maatschappij laat de koopsom op 28 december afschrijven van de opgegeven bank- of girorekening. “Zorgt u wel, dat u dan voldoende saldo op uw rekening heeft”, aldus de folder.
De provisie voor het intermediair bedraagt 5,6% van de koopsom.

Reageer op dit artikel