nieuws

UAP sluit exclusief contract met arbo-dochter van de NS

Archief

UAP is een exclusieve samenwerking aangegaan met SE Arbo, de arbodienst die is voortgekomen uit de Nederlandse Spoorwegen. UAP beoogt hiermee te voorzien in een additionele dienstverlening binnen het bestek van haar produkten in de sfeer van de employee-benefits.

UAP en SE Arbo hebben het zogeheten Arbo Select Plan ontwikkeld, dat vorige week in hotel Heidepark in Bilthoven is gepresenteerd aan een groep intermediair-relaties van UAP.
Het Arbo Select Plan bestaat uit een basis-pakket en een plus-pakket. Het basis-pakket voorziet in controle en begeleiding van ziekteverzuim en in analyse en preventie van ziekteverzuim. Het Arbo Select Pakket Plus is gericht op “het creëren van een personeelsbestand met goed gemotiveerde, capabele en op samenwerking gerichte medewerkers”. Elementen hierin zijn onder meer: – specialistisch advies over veiligheid en veiligheidszorg voor de medewerkers; – onderzoek naar functiegeschiktheid voor medewerkers die bijvoorbeeld door lichamelijke of psycho-sociale problemen beneden hun niveau presteren; – inschakeling bedrijfsmaatschappelijk werker of bedrijfspsycholoog; – reïntegratie-service (de werkgever is verplicht nog een jaar lang pogingen te doen de arbeidsongeschikte werknemer in de organisatie te reïntegreren, bij voorkeur in z’n oude functie).
Verzekeringseffecten
De gesloten arbovoorzieningen leiden direct en/of later tot premiereductie van diverse UAP-verzekeringen, waaronder met name de ziekengeld- en de wao-gatverzekering.
Bedrijven die een Arbo Select Plan afnemen, worden beloond met een lagere startpremie bij het sluiten van een ziekengeldverzekering.
Die ziekengeldverzekering kent overigens uitsluitend de stop loss-variant. De indeling in risicoklassen geschiedt aan de hand van recente schade-ervaringen. UAP hanteert hierbij voorts een bonus/malus-systeem. Aan de hand van het uitgekeerde ziekengeld wordt het tarief voor het volgende jaar bepaald. Het bedrijf kan maximaal 2 risicoklassen hoger of lager worden ingedeeld. UAP kent geen conventionele ziekengeldverzekering, omdat dit volgens haar anno 1995 vooral zou neerkomen op het “rondpompen van geld”. Bij de wao-gatverzekering wordt de premie jaarlijks bijgesteld op grond van een ‘schadetoets’. Deze schadetoets is de verhouding tussen het 3-jaars voortschrijdende gemiddelde van schade en premie.
Profilering
Tijdens de presentatie in Bilthoven wilde directeur drs T.A. Annink van SE Arbo zijn organisatie uiteraard profileren.
In 1990 is SE Arbo binnen de Spoorwegen een facilitair bedrijf geworden en in 1992 is voor de diverse bedrijfsonderdelen de gedwongen winkelnering afgeschaft. “Wij zijn er best een beetje trots op, dat geen van de NS-klanten daarin aanleiding heeft gezien naar een andere arbodienst over te stappen.” Per 1 juni wordt SE Arbo een zelfstandige BV, met vooralsnog de NS als enige aandeelhouder. Dat laatste zou van tamelijk korte duur kunnen zijn, omdat eventuele samenwerking of zelf samengaan wordt onderzocht met de arbodienst van Philips en de Bedrijfsgezondheidsdienst RBB, de arbodienst van de Rijksoverheid. “Als die combinatie tot stand komt, ontstaat in één klap één van de grootste landelijk opererende arbodiensten met ruim 700 medewerkers, meer dan 50 vestigingen door het hele land en een verzorgde populatie van ruim 350.000 werknemers.”
De concurrenten
Annink sprak ook onomwonden over de concurrentie.
“Er is in ons land een arbo-organisatie die zich afficheert als landelijke eenheid, maar in werkelijkheid bestaat uit een conglomeraat van autonome, regionaal opererende bedrijfsgezondheidsdiensten (ik heb het over de Arbo-Unie) die in haar reclameboodschappen uiting geeft over haar misnoegen over de commercialiteit van andere arbodiensten en over belangenverstrengeling tussen arbodiensten en verzekeringsmaatschappijen. Het ontgaat mij, wat er tegen is op een commerciële instelling van arbodiensten: de wetgever heeft dit uitdrukkelijk toegelaten, maar bovendien biedt het voor de klant de beste waarborg voor een optimale prijs-kwaliteitverhouding”, aldus Annink. Hij vervolgde: “Voor wat betreft de verstrengeling van belangen moet ik zeggen niet zo onder de indruk te zijn van de verhalen over het onzedelijke karakter van vrijages tussen arbodiensten en verzekeraars. Ik onderken natuurlijk de risico’s, maar ben van mening dat niet de verstrengeling op zich, maar juist het ontkennen van het onvermijdelijke daarvan, gevaren inhoudt.”
Eerste dag-controle
Annink zette zich ook af tegen de door De Twaalf Provinciën met nadruk gepropageerde eerste-dagcontrole. “Wij denken dat dit niet effectief is. Het leidt eerder tot verlenging dan tot verkorting van het ziekteverzuim. Wij kiezen voor tevredenheid op langere termijn boven het op korte termijn vullen van onze zakken.”
Tegelijk aankloppen
Hoe de samenwerking van UAP met SE Arbo in de praktijk zal gaan functioneren was voor het intermediair nog niet geheel duidelijk, zo bleek tijdens het vragenuurtje.
Wat is de gedragslijn als een assurantie-adviseur en de SE Arbo min of meer tegelijkertijd doch afzonderlijk bij een onderneming aankloppen?, vroeg iemand uit de zaal.
Op die situatie hadden SE Arbo en UAP zich nog niet ingesteld, zodat er op dit punt geen concreet antwoord te geven viel.

Reageer op dit artikel