nieuws

UAP-NieuwRotterdam vreest terugkeer naar onverantwoorde premieniveaus

Archief

UAP-NieuwRotterdam spreekt de vrees uit dat het optimisme in de verzekeringsmarkt over terugkeer naar verantwoorde premieniveaus weer verdwijnt. Dit staat in het eerste jaarverslag van de fusiecombinatie.

Volgens UAP-NieuwRotterdam neemt de concurrentie op prijs en condities hand en hand over toe in die (schade)branches waarvan de resulaten dat niet toelaten. Ook de toenemende criminaliteit is van steeds grotere invloed op de schadelast.
Het technisch resultaat schade steeg van f -33,1 mln in 1994 naar f 6,2 mln vorig jaar. Debet hieraan was met name de verdubbeling van het resultaat in de ongevallen en ziekte-tekening, en halvering van het verlies in de branches motorrijtuigen en brand.
Een verscherpte acceptatie en preventiemaatregelen moeten bijdragen aan een verdere gezondmaking van beide portefeuilles. Daarbij staat het rendement voorop. “Consequent wordt resultaat boven omzet gesteld”, aldus UAP-NieuwRotterdam.
Mede door het afstoten van buitenlandse activiteiten en het saneren van de volmachtportefeuille daalde het bruto premievolume schade tot f 1.171 (1.246) mln.
Levenbedrijf
Het levenbedrijf van UAP-NieuwRotterdam boekte een groei in premie-inkomen van ruim 9% tot f 961 (881) mln, met name door premiebetalende verzekeringen.
Het individuele levenbedrijf incasseerde f 889 (825) mln aan premies, en het collectieve bedrijf f 71 (56 mln. De produktie koopsommen nam toe naar f 283 (237) mln. Met name de collecieve koopsomposten groeiden van een ton tot ruim f 27 mln. De levenpremies van contracten met beleggingsrisico voor rekening van de polishouders daalden tot ruim f 386 (446) mln.
Het technisch resultaat verbeterde van f -5,8 mln in 1994 naar f 1,3 mln vorig jaar.
Organisatie
De integratie van de organisatie en verhuizing naar de nieuwe lokatie Utrecht is in volle gang. Voor de uitvoering van deze operatie is vorig jaar een voorziening van f 15,0 (3,3) mln getroffen.
De geïntegreerde organisatie van UAP-NieuwRotterdam is opgedeeld in de divisies Commercie, Bedrijven, Particulieren, en Employee Benefits. Laatstgenoemde divisie zal in een later stadium operationeel worden.
De centralisering van de organisatie in Utrecht brengt sluiting van de vestigingen in Amsterdam en Eindhoven met zich, en op langere termijn ook de opheffing van de vestiging in Rotterdam. Mede daardoor verdwijnt een fors aantal arbeidsplaatsen. Vorig jaar daalde het aantal werknemers tot 1.012 (1.070). UAP-NieuwRotterdam 1995 1994 (in / mln) omzet 2.690,8 2.623,9 w.v. premie-inkomen 2.131,9 2.126,4 bedrijfskosten 394,0 409,3 netto resultaat 29,6 0,9 schadeverzekeringen premie-inkomen 1.170,8 1.245,6 w.v. ongevallen/ziekte 547,6 557,0 motorrijtuigen 219,1 257,0 brand 215,9 218,0 transport 111,3 131,9 overige varia 77,0 81,8 technisch resultaat 6,2-33,1 w.v. ongevallen/ziekte 27,0 14,9 motorrijtuigen -16,0-33,7 brand -7,7-15,1 transport -0,4 6,3 overige varia 3,2 0 levensverzekeringen premie-inkomen 961,1 880,8 w.v. periodiek 678,4 643,7 technisch resultaat 1,3-5,8

Reageer op dit artikel