nieuws

UAP-NieuwRotterdam lanceert Largo-lijn

Archief

UAP-NieuwRotterdam wil de stagnerende omzet van het levenbedrijf nieuw leven inblazen. Daartoe is de Largo-lijn gelanceerd: een nieuw assortiment universal-lifeverzekeringen. Het eerste product is een koopsompolis met lijfrenteclausule.

De Largo Lijfrentepolis is een lijfrenteverzekering tegen koopsombetaling. De lijfrentevariant tegen periodieke premiebetaling wordt naar verwachting dit najaar geïntroduceerd.
Het verzekerde bedrag van de Largo Lijfrentepolis is bij overlijden voor de einddatum standaard 110% van de dan opgebouwde poliswaarde. De polishouder kan echter vooraf kiezen voor een vast (minimum)kapitaal. De verzekering kan op twee levens worden gesloten, waarbij de uitkering wordt gedaan bij overlijden van de eerste verzekerde. Looptijd, dekking en bijstortingen kunnen tijdens de looptijd worden aangepast.
Largo-fondsen
De poliswaarde wordt opgebouwd door de premie(s) te beleggen in de acht beleggingsfondsen die UAP-NieuwRotterdam speciaal voor de Largo-productlijn heeft ontworpen en ook zelf zal beheren. De acht Largo-fondsen zijn: Nederlandse aandelen Fonds, Europese aandelen Fonds (exclusief Nederlandse aandelen), Wereldwijde aandelen Fonds (met aandelen uit Europa, Azië en de VS), Emerging Markets Fonds (met aandelen uit Oost-Europa, Azië, Afrika en Latijns-Amerika), Vastgoed Fonds (aandelen van vastgoedbedrijven), Obligatiefonds, Mix Fonds (20% Nederlandse aandelen, 20% Europese, 30% Vastgoed en 30% Obligatie), en het Stallingsfonds (gekoppeld aan de geldmarktrente).
UAP-NieuwRotterdam maakt het de polishouder makkelijk door alvast drie standaard-beleggingsmixen voor te stellen: een offensief profiel, een gemiddeld profiel en een defensief profiel. “Daarmee kunt u uw eigen orkest samenstellen”, aldus de Utrechtse verzekeraar.
Het defensieve profiel bestaat bijvoorbeeld voor 10% uit Nederlandse aandelen, voor 10% uit Europese en voor 80% uit obligaties. De belegger neemt met het defensieve profiel weinig risico, maar kiest tevens voor een ‘largo-rendement’. Largo staat immers voor een muziekstuk dat langzaam en gedragen wordt uitgevoerd. “Tja, zo is op elke naam wel wat aan te merken”, aldus woordvoerder Rienk Jan Andriessen van UAP-NieuwRotterdam. “Largo staat in dit verband voor klassiek, voor een solide voortgang. Wij vinden de naam Largo goed bij dit product passen. En Largo is een naam die goed te communiceren is.”
Opmerkelijk element in het beleggen is dat de polishouder een limiet kan aangeven voor het bedrag dat hij maximaal in een bepaald fonds wil beleggen. Zodra deze limiet wordt overschreden, wordt de ‘overwaarde’ in een ander fonds naar keuze belegd. Dit is maandelijks mogelijk. Verder belegt UAP-NieuwRotterdam eventueel uit te keren dividenden weer volledig in de betreffende fondsen.
Kosten
Van de gestorte koopsom (minimaal f 2.500) gaat 7% als provisie naar de assurantietussenpersoon. UAP-NieuwRotterdam moet zijn verdiensten uit de diverse kostenposten halen. Zo wordt van beschikbare koopsom (93%) vóór de eerste belegging f 50 aan eerste kosten en f 50 aan polisopslag ingehouden.
Aan administratiekosten wordt maandelijks 0,0005 maal het risicokapitaal (gedeeld door 12) ingehouden. Bij een verzekering op twee levens wordt dat éénduizendste (0,001) van het risicokapitaal. Daarnaast wordt maandelijks f 5 aan polisopslag onttrokken door units te verkopen.
Voor de beleggingsactiviteiten laat UAP-NieuwRotterdam zich maandelijks belonen met 0,05% beheerskosten (dat is 0,6% per jaar). De maatschappij zegt geen extra switchkosten te rekenen. Wel wordt bij verkoop van units de koers met een half procent verlaagd en bij aankoop met één procent verhoogd.
De overige kosten bestaan uit mutatie- en afkoopkosten. Voor elke poliswijziging – uitgezonderd de eerste wijziging en veranderingen in naw-gegevens – rekent de maatschappij f 50. Bij voortijdige afkoop wordt eveneens f 50 in rekening gebracht.
Helpdesk
UAP-NieuwRotterdam heeft de Largo Lijfrentepolis bij het intermediair onder de aandacht gebracht via een imposante, fraai vormgegeven map. Daarin zit onder meer een cd waarop diverse Largo-muziekstukken staan. Een klant krijgt de cd cadeau als hij meer informatie over of een offerte van de Largo-polis aanvraagt.
Op een diskette is de speciale offerteprogrammatuur bijgeleverd. Ten slotte heeft UAP-NieuwRotterdam ter ondersteuning van het intermediair een Largo-helpdesk ingericht: tel. 030-230.99.11. (Zie ook de rubriek Communicatie)

Reageer op dit artikel