nieuws

UAP introduceert Gezinspakket en Combinatiepolis voor huiseigenaren

Archief

UAP Nederland heeft drie nieuwe schadeprodukten op de markt gebracht: een pakketpolis voor particulieren, een Combinatieverzekering (opstal, inboedel, glas, en hulpverlening) voor Huiseigenaren en een pc-polis.

Inspelend op de behoefte van consumenten aan gemak, overzichtelijkheid en een mogelijkheid tot gespreide betaling, heeft UAP Nederland de Gezinspakket-polis geïntroduceerd. De pakketverzekering omvat meer dan tien dekkingsmogelijkheden: opstal, inboedel, auto, ongevallen, caravan, boot, kostbaarheden, computer, aansprakelijkheid, reis, en rechtsbijstand.
De premie wordt automatisch geïncasseerd bij betaling per maand, zonder kostenaftrek voor het intermediair. Polis- en administratiekosten kent het produkt niet. Daar staat tegenover, dat er geen pakketkorting wordt gegeven. “Niet de prijs, maar de kwaliteit van het produkt moet de doorslaggevende factor zijn”, aldus de maatschappij. “Voor de distributie wordt dan ook gekozen voor tussenpersonen die dit onderschrijven.”
Combinatiedekking
In de pakketpolis kan ook de nieuwe Combinatiedekking voor Huiseigenaren worden opgenomen, een combinatie van de extra uitgebreide inboedel- en opstalpolis en hulpverleningsfaciliteiten van UAP-Gesa Assistance.
Haar diensten omvatten een inlichtingenservice (geven van adressen en telefoonummers van bedrijven en instanties in geval van noodsituatie), materiële hulp (sleutel/slot-service, na diefstal vervangen audio- en video-apparatuur), en persoonlijke (slachtoffer)hulp.
De premiestelling is gebaseerd op de herbouwwaarde (tot maximaal f 400.000) van het woonhuis. Er is geen onderverzekering mogelijk. De premie voor woonhuizen met betonnen vloeren varieert per f 1.000 verzekerd bedrag van f 1,75 in de goedkoopste regio tot f 2,60 in de duurste regio. Voor huizen zonder betonnen vloeren is de premie twee dubbeltjes hoger. De minimum premie is f 20 per jaar.
De nieuwe computerverzekering kent twee standaard dekkingen voor zowel (rand)apparatuur en legale software tegen alle van buiten komende onheilen, ook tijdens verhuizing en vervoer naar leverancier of reparateur. Er geldt een eigen risico van f 75 per gebeurtenis. De premie bedraagt f 100, resp. f 150 bij een verzekerd kapitaal tot f 10.000, resp. tot f 20.000.

Reageer op dit artikel