nieuws

‘U suggereert dat wij bezig zijn met zeer twijfelachtige zaken’

Archief

Zeer verbaasd reageren wij op het over ons kantoor geplaatste artikel in uw uitgave van 5 mei jl

Het suggereert dat wij bezig zijn met zeer twijfelachtige zaken. a) “Het lijkt de volgende stap in netwerkmarketing” suggereert iets wat nu passeert, terwijl het een actie van 3 weken betrof die gedaan werd in augustus 1994. b) Meerdere keren werd gewezen op het feit, dat het hier geen piramide-systeem betreft. Ten onrechte maakt u ons zwart door juist die term wel te noemen, daar dat woord een negatieve lading heeft. c) De relatie kreeg een volledige informatieset van KoersPlan (zoals er meerdere huis-aan-huis, als krantbijlage of geadresseerd in de brievenbus komen) plus een extra toelichting van ons ten behoeve van potentiële gegadigden. Men krijgt van ons méér advies dan van menig ander kantoor. d) U werd attent gemaakt door een artikeltje in de Consumentengids van april jl. en wilde onze reactie daarop horen. Die reactie konden wij niet geven omdat u die gids blijkbaar eerder krijgt dan wij. Wij reageerden 2 dagen na uw telefoontje per fax. Wij achtten dit geen nieuws voor uw lezers. e) U heeft Spaarbeleg blijkbaar niet volledig ingelicht, want anders behoefde er niet ‘geschrokken’ gereageerd te worden. Wij hadden september 1994 al contact hierover met Spaarbeleg en meldden u dat ook. f) Gezien punt e) gaan we ervan uit, dat ook de NBvA- en NVA personen niet goed waren ingelicht en nemen wij hen hun uiting dan ook niet kwalijk. Overigens: uitgaande van goede informatie en begeleiding aan/van de consument kan zeker het spaarprodukt ondergeschikt gemaakt worden aan de distributiemethode. g) De Economische Controledienst krijgt iets ter behandeling voorgelegd, maar vond dit geen prioriteit hebben. Dat klinkt uiteraard minder interessant voor de lezer, maar het geeft het gebeurde beter aan. h) Ondergetekende had de buik vol van de actie door de trammelant die Assurantie Magazine er om heen maakte. Het siert u niet om het er nu op te laten lijken dat wij van de actie op zich de buik vol hadden. i) Van Premier Club International zult u ongetwijfeld in de nabije toekomst meer horen. j) De juiste informatie aan de klant staat bij ons centraal. Wij hopen dat hiermee in elk geval enige van de gebruikte zinnen wat rechter zijn gezet. Hoevelaken Assurantiën, A. Smilde Naschrift redactie: a) Dat een assurantiekantoor bestaande klanten inzet bij de verkoop van z’n spaarprodukten, is volgens ons een nieuwe ontwikkeling, vandaar de term ‘volgende stap’. Het feit dat Hoevelaken Assurantiën hiermee is gestopt, doet daar niets aan af. b) In de mailing aan uw klanten schrijft u inderdaad dat het hier géén piramide-systeem betreft. Desondanks heeft het erg veel kenmerken van een dergelijk systeem. Het verwijt dat wij uw bedrijf zwart zouden maken door het noemen van de piramide-methode, lijkt ons onjuist. c) Over het niveau van uw advisering hebben wij ons in het betreffende artikel niet uitgelaten. Slechts de ongebruikelijke marketingmethode trok onze aandacht. d) Wij vroegen u telefonisch om een toelichting op uw actie van augustus 1994. Dat weigerde u. Wij stelden u vervolgens voor om het berichtje over uw actie uit de Consumentengeldgids aan u toe te faxen. Dat voorstel wees u af. e) Blijkbaar was niet iedereen bij Spaarbeleg op de hoogte van het gesprek dat Spaarbeleg in september met uw kantoor over deze actie had, zoals u pas later in een telefoongesprek heeft toegelicht. f) Zowel NVA als NBvA zijn uitvoerig ingelicht over uw actie. Over uw marketingmethode het volgende: om een gegarandeerde opbrengst uit hun lidmaatschap van de PCI-club te krijgen, worden uw klanten gedwongen om een Koers Plan te verkopen. Deze dwang lijkt ons geen gezonde basis voor de advisering van een spaarprodukt met een looptijd van 15 jaar. g) Het Wabb-team van de Economische Controledienst heeft wel degelijk een onderzoek naar uw actie ingesteld. Aangezien vervolgens bleek dat u uw actie inmiddels weer had beëindigd, besloot men het onderzoek af te gelasten. h) In het telefoongesprek waarin u meldde dat het ‘al die trammelant niet waard is geweest’, heeft u niet gezegd dit de trammelant betrof die, zoals u nu beweert, Assurantie Magazine er omheen maakte. Vanwaar krijgen wij alle eer? Tenslotte zegt u zelf in september reeds een gesprek te hebben gehad met Spaarbeleg, waarbij men zich negatief uitliet over uw actie. Ook de Consumentengeldgids ging ons voor. Bovendien meldde u dat de actie meer PCI-leden heeft opgeleverd dan Koers Plan-produktie. B. Mos, redactie

Reageer op dit artikel