nieuws

Twijfels bij HetAssurantieNet.nl

Archief

HetAssurantieNet.nl, een initiatief van vader en zoon Klaas Post, wil op internet aanbieders, bemiddelaars, consumenten en andere partijen met elkaar gaan verbinden, waardoor uitwisseling van informatie mogelijk is. Vooralsnog bestaat het initiatief allleen op papier.

Via een mailing aan het intermediair en een advertentie in AssurantieMagazine (nr. 16) brachten Klaas Post junior (tot drie jaar geleden directeur van Vegio Assuradeuren) en Klaas Post senior hun communicatieplatform onder de aandacht. Het bedrijf achter dit platform is hun InterSuranceNet. Als bouwer en beheerder van het platform wordt Ordina genoemd. Het ICT-bedrijf ontkent echter elke betrokkenheid bij het initiatief van de familie Post.
Onduidelijk
Het initiatief blijft hangen in onduidelijkheden. Er is nog geen website actief. Namen van financiers worden niet genoemd. “Dat ligt problematisch. Stel dat we zouden zeggen dat Fortis het financiert, dan zou AXA kunnen zeggen: ik doe niet mee, want Fortis verdient er aan”, aldus Post. “Voor bemiddelaars ligt dat nog gevoeliger.”
Ook namen van deelnemende verzekeraars noemt Post niet. Verder stelt hij nog dat voor het functioneren van HetAssurantieNet.nl de medewerking van aanbieders niet noodzakelijk is. “HetAssurantieNet.nl is namelijk onafhankelijk van de systemen van de aanbieders. Als aanbieders niet zelf de gegevens invoeren, worden hun bedrijfs- en producentengegevens (o.a. offertedisks) namens de application service provider (ASP) ingevoerd en dat is InterSuranceNet”, aldus Post.
Vooruitbetalen
Belangstellenden wordt gevraagd vooraf een bedrag van _ 1.785 (incl. btw) te betalen; voor meerdere vestigingen moet apart worden betaald. “Het betaalbewijs is uw recht op aansluiting op HetAssurantieNet.nl en uw stemrecht over inhoud en werking”, staat te lezen in de mailing aan het intermediair. Een conversie van gegevens kost ook nog eens _ 600 (excl. btw) per vestiging. De kosten voor inschrijvingen ná 15 september bedragen zelfs _ 2.667,50 (incl. btw).
Volgens Post bestaat er weinig bezwaar onder de aanmelders. Er zouden al tweehonderd optanten zijn om het bedrag, zonder dat er al iets te zien is, te betalen. In een volgende mailing wil hij wel opnemen dat een betalingsverklaring, inhoudende dat de tussenpersoon het bedrag van _ 1.785 voldoet nádat hij zichzelf heeft aangesloten, ook voldoet.
Introductie
De introductie van HetAssurantieNet.nl moet in vijf fases verlopen. Eind september ontvangen de aanmelders een uitnodiging voor de kennismaking met de inhoud van het platform. Dit moet plaatsvinden in Nieuwegein. Na verwerking van inhoudelijke opmerkingen vindt fase twee plaats, de introductie van het platform op internet.
“Na aansluiting kan men overgaan tot de inrichting voor gebruik en een gegevensconversie, eventueel uit te voeren door Ordina”, aldus Post. “Daarna maken we een datum bekend waarop een en ander aan de pers en het publiek bekend wordt gemaakt.”
Inkomsten
“De inkomsten van het platform bestaan uit _ 1 die elke gebruiker, inclusief consument, betaalt per maand waarin betalingen voor hem worden verwerkt”, legt Post uit. “Stel een bemiddelaar heeft 1.200 consumenten die gemiddeld voor drie posten in negen maanden van een jaar een betaling doen. Dan brengt die bemiddelaar 1.200 maal _ 9 is _ 10.800 omzet per jaar binnen. Bij vijfhonderd tussenpersonen gaat het dan al om _ 5,4 mln”, rekent Post voor. “Wij verwachten veel meer bemiddelaars.”
Volgens Post senior is er behoefte aan zo’n platform. Het mislukken van een eerdere poging om zo’n platform van de grond te krijgen, zes jaar geleden, doet hij af met de mededeling dat “financieringsproblemen daaraan ten grondslag lagen.”

Reageer op dit artikel