nieuws

Twenteverzekeringen.nl wacht nog op rijke oogst

Archief

Tussen het bedenken en uitvoeren van de internetplannen zat slechts luttele tijd. Wat vorig jaar zomer als idee werd geboren, kreeg eind september een passend vervolg in de oprichting van digitale tussenpersoon Twenteverzekeringen, gehuisvest in een verbouwde villa in Enschede.

De Twentse broers Bob (39) en Jeroen (37) Fogarin zijn best trots op hun initiatief. Als eigenaars van Parkzicht Bedrijfsadviezen, een assurantiebedrijf (vijf medewerkers) voor MKB, directeur/groot-aandeelhouder en collectiviteiten, vulden zij het ‘gat’ in hun dienstverlening op met een internetbedrijf voor de verkoop van particuliere schadeverzekeringen. Niet aan medewerkers van de ruim vijfhonderd bedrijven (_ 2 mln premie per jaar) die Parkzicht in de boeken heeft staan, maar juist aan nieuwe (particuliere) klanten die regionaal worden geworven.
Website
Hun site Twenteverzekeringen.nl en de aansluiting is gebouwd door Pagelink Interactives (Hengelo). De site heeft een directe koppeling met Delta Lloyd. Deze maatschappij heeft haar backoffice opengesteld voor (aankomende) klanten van Twenteverzekeringen die online rechtstreeks polissen willen sluiten. Het inzien van de polis, het aanbrengen van mutaties en het melden/regelen van schadeclaims zijn functionaliteiten die op de website worden aangeboden, maar richting maatschappij worden uitgevoerd door Twenteverzekeringen.
Op de website worden moeilijke vaktermen vermeden. Elke term die je moet uitleggen, vergt weer meer tekst, verklaart Jeroen. “Het gebruik van lappen tekst moet je willen voorkomen, want anders haakt de klant meteen af. Daarom spreken we bijvoorbeeld over kostenvergoeding in plaats van provisie, dat moeilijker te begrijpen is voor de gemiddelde consument. Heldere taal en maximale transparantie, daar gaat het om. We hebben immers voor niemand wat te verbergen.”
Productenpakket
Het standaard productenpakket op de website omvat opstal, inboedel, avp, auto, motor, boot, caravan, doorlopende reis en rechtsbijstand. De (collectieve) zorgverzekering had Twenteverzekeringen ook van meet af aan willen aanbieden via de website, maar dat is door alle aanloopperikelen niet gelukt, vertelt Bob. “Daar kijken we nu wel serieus naar. En vrijwel zeker willen wij ook dit product met Delta Lloyd gaan voeren.”
Onder het label TwentePlusverzekeringen worden verder (aanvullende) polissen aangeboden die minder gangbaar zijn binnen een doorsnee gezin, waaronder de verzekering van klassiekers. Verder hebben de broers Fogarin een pakket aov-gerelateerde producten klaarliggen. “We kunnen ook deze producten op elk moment via de website aanbieden, maar we willen eerst nog onderzoeken tot hoever onze zorgplicht gaat voor adviesgevoelige producten die digitaal bij de maatschappij worden gesloten”, zegt Jeroen.
Risicodragers
Alle producten worden vooralsnog geleverd door Delta Lloyd, met uitzondering van de rechtsbijstandpolis die – via het volmachtbedrijf van Delta Lloyd Schade – wordt afgenomen van DAS Rechtsbijstand.
Meer risicodragers heeft het internetbedrijf nog niet in de boeken, erkennen de broers, maar dit ligt niet aan hen. “Nee hoor, het liefst zouden wij onze onafhankelijkheid bevestigen door als tussenpersoon op internet te opereren en niet als direct-writer. Maar uitgezonderd Delta Lloyd is er geen verzekeraar technisch in staat om klanten rechtstreeks toegang te geven tot hun backoffice, dan wel willen maatschappijen om strategische redenen daar niet aan”, licht Bob toe.
Hij haast zich wel eraan toe te voegen dat recreatieverzekeraar Europeesche (Fortis) op kortst mogelijke termijn als risicodrager zal gaan fungeren voor verzekeringen van oldtimers. “Daarnaast zullen wij de kortlopende reisverzekering van de Europeesche via internet gaan aanbieden. Op termijn denken we onder eigen label productpakketten van diverse verzekeraars te kunnen aanbieden die voldoen aan onze kwaliteitseisen.”
Bezoekers/polissen
Sinds de start van het internetbedrijf vorig jaar december heeft de website veel bezoekers gelokt. De klanten die via de website sluiten, krijgen per polis een premiekorting van 12%, die wordt gefinancierd uit de provisie die aan Twenteverzekeringen wordt uitbetaald.
“In twee maanden kregen we ruim tienduizend hits, mede door een uitgebreide campagne in de lokale media om onze naamsbekendheid te vergroten. Het aantal transacties valt echter tegen: zeventig verzekeringen, waarvan veertig autopolissen. Alles bij elkaar goed voor dertig mille aan brutopremieomzet”, verklaart Jeroen.
De oorzaak van deze achterblijvende cijfers wijt Bob vooral aan de langere aanloopfase die met internetactiviteiten gepaard gaat. “We hebben onvoldoende rekening gehouden met het feit dat je eerst naamsbekendheid en daarmee vertrouwen moet opbouwen. Ook kunnen lopende contracten nu eenmaal niet van de ene op de andere dag worden overgesloten. Daarom verwachten we toch zeker deze zomer te gaan oogsten.”
Voor de komende jaren leggen de broers de commerciële lat niet te hoog. De doelstelling tot 2008 is met gemiddeld duizend posten per jaar te groeien. “Of dat veel of weinig is, weten we niet, omdat we domweg geen referentiepunt hebben. Het aantal is in elk geval voldoende om uit de kosten te komen. De komende tijd zullen we moeten onderzoeken welke media het beste kunnen worden ingezet om meer traffic te trekken. Wellicht dat de site meer wervend moet worden neergezet”, aldus Bob.
Doorontwikkelen
Jeroen benadrukt dat verkoop via internet van de aanbieder, verzekeraar of tussenpersoon, de bereidheid vraagt om voortdurend na te blijven denken over verbeteringen en/of uitbreidingen. “Het doorontwikkelen van de website is inherent aan de dynamiek van internet. Zo willen we verzekerden vanaf volgende maand hun eigen schoenendoos geven, een eigen webpagina met persoonlijke login. Verzekerden kunnen dan alle mutaties in hun portefeuille volgen.”
Een van de verbeteringen die zal moeten worden doorgevoerd, is de snelheid van de website, die nu soms te wensen overlaat. De verantwoordelijkheid daarvoor legt Bob bij Delta Lloyd. “Met onze website draaien we daar op een server voor de dagelijkse werkprocessen van de maatschappij. Als het daar erg druk is, is dit aan de snelheid van onze website te merken. Vooralsnog kan aan dit euvel niets worden gedaan, tenzij er een aparte server in gebruik wordt genomen voor het doen van transacties via internettussenpersonen. We zijn nu nog een van de weinige tussenpersonen (naast onder andere Independer) met wie Delta Lloyd in zee is gegaan. De maatschappij is wel met andere assurantiekantoren in onderhandeling over een soortgelijke samenwerking.”
Dit toont aan dat internet door Delta Lloyd als een waardevol verkoopkanaal wordt gezien. Zijn de broers dan niet bezig zichzelf uit de markt te prijzen, temeer omdat het lastiger wordt de toegevoegde waarde als intermediair te bewijzen? “Nee”, zegt Bob beslist. “Wij denken met betrekking tot de schaderegeling wel degelijk nog een grote rol te kunnen spelen. Juist omdat hun distributiekracht op het spel staat, zullen tussenpersonen wel mee moeten gaan in de internetontwikkelingen. Elke tussenpersoon die niet meedoet, zet zichzelf op termijn letterlijk buitenspel.”
te gaan oogsten met hun internetbedrijf Twenteverzekeringen.nl.

Reageer op dit artikel