nieuws

Tweelingverzekering terug van weggeweest

Archief

Bijna alle kranten hadden vorige maand een nieuwsbericht over de tweelingverzekering van de Amsterdamse verzekeraar Sir Huckleberry. Voor de assurantiebranche is de meerlingverzekering echter geen nieuw fenomeen. Maar van ‘Sir Huckleberry’ had vrijwel niemand ooit gehoord.

Sinds eind 1993 is bij de Verzekeringskamer wel degelijk als vrijgestelde onderlinge ingeschreven: Sir Huckleberry Prize Indemnity Insurance Company Onderlinge Waarborgmaatschappij U.A. Met de tweelingpolis heeft de maatschappij zich nu in de kijker gezet.
Toekomstige ouders kunnen zich verzekeren tegen de extra kosten die een onverwacht tweede kind met zich meebrengt. De verzekeraar keert / 6.666,66 uit bij de geboorte van twee of meer kinderen. De verzekering kost / 99, en heeft een geldigheidsduur van één jaar, ingaande op de datum waarop de verzekeringspremie door Sir Huckleberry ontvangen wordt. De vrouw mag ten tijde van de ontvangst van de premie nog niet zwanger zijn, en moet binnen 365 dagen in blijde verwachting van een tweeling geraken. Het bedrag wordt twee weken na de geboorte van de tweeling uitgekeerd.
Kans 1 op 67
De opvallende bedragen zijn allereerst uit ‘humoristische’ overwegingen gekozen. Daarnaast verwijst het bedrag naar de kans op het krijgen van een tweeling: 1 op 67.
De maatschappij prijst de polis aan als “een prima voorzorgsmaatregel en cadeau voor verliefden, verloofden, vrienden, ouders en grootouders bij iedere gelegenheid”.
De verzekering kan alleen op naam van de aanstaande moeder staan. Tweelingen als gevolg van het toedienen van zwangerschapbevorderende hormonen en reageerbuisbevruchtingen zijn van de verzekering uitgesloten. Opvallend is de uitsluiting van thuisbevallingen. Knut Eicke, oprichter van Sir Huckleberry, verklaart dat gecontroleerd moet worden of bij eventueel overlijden van een van de kinderen bekend moet zijn of het desbetreffende kind nog heeft geleefd. Overigens worden tweelingen bijna altijd in het ziekenhuis geboren.
Geen belangstelling
Uniek is de tweelingpolis niet. H.B. van Ommen, directeur van Lugt Sobbe & Co, vertelt tot ongeveer tien jaar geleden een meerling-verzekering te hebben aangeboden. Van Ommen: “We hebben indertijd geen enkele meerling-polis afgesloten. De mensen kunnen blijkbaar de extra kosten zelf makkelijk opbrengen. In die tijd boden babyzaken als Welcome toekomstige ouders de mogelijkheid reeds aangeschafte babyspulletjes in te ruilen voor tweelingattributen als bleek dat er twee kinderen op komst waren. Mede als gevolg van die service had de markt weinig belangstelling voor ons product.”
Reclamerisico’s
Sir Huckleberry is gespecialiseerd in reclamerisico- en kansspelverzekeringen als hole in one-verzekeringen. De naam van de verzekeraar is afgeleid van de bijnaam van Eicke, ‘Huckleberry’.
Eicke gaf te kennen nog geen enkele tweelingpolis te hebben verkocht. Het is zijn streven elk jaar met een grappige verzekering te komen, die wel gebaseerd moet zijn op goede calculatie. “We willen tegenwicht bieden aan al die verzekeringen die gebaseerd zijn op treurnis. Sir Huckleberry hanteert de positieve zaken des levens als uitgangspunt”, aldus Eicke.
Grote groei van het in 1993 opgerichte verzekeringsbedrijf verwacht hij niet: “We zijn misschien de kleinste verzekeringsmaatschappij ter wereld, en ik zie geen reden om daar verandering in te brengen.”
De polis, opgesierd door twee ontvleugelde Rafael-engeltjes die een prille tweeling voorstellen.

Reageer op dit artikel