nieuws

Tweedehands levensverzekeringen

Archief

De vorige editie van AssurantieMagazine besteedde op pagina 7 onder meer aandacht aan de handel in tweedehands levensverzekeringen. Ook het hoofdredactionele commentaar ging over dit onderwerp. De aandacht is ook lezers in Limassol (Cyprus) en Londen niet ontgaan, getuige onderstaande reactie.

“De markt in life-settlements kent al sinds de eeuwwisseling een spectaculaire groei. In 2006 bedroeg de verzekerde waarde van de verhandelde polissen 12 miljard dollar volgens de Life Insurance Settlement Association (Lisa). De suggestie dat life-settlements iets zijn van kleine schimmige bedrijven, is onterecht. Grote ondernemingen als Deutsche Bank en ABN Amro zijn al jaren actief op deze markt. En dit voorjaar werd in de Verenigde Staten de Ilma (Institutional Life Markets Association) opgericht. Dit is een brancheorganisatie van institutionele marktpartijen, opgericht door Bear Stearns, Credit Suisse, Goldman Sachs, Mizuho International, UBS en West LB.
Met een omvang van 12 miljard dollar en een potentie in de komende tien jaar door te groeien naar 160 miljard is er nog volop groei mogelijk. De krapte op de markt ligt eerder in het aanbod van polissen dan in de investeringen door institutionele beleggers. Dit heeft zich de laatste jaren ook vertaald in sterk stijgende inkoopprijzen. Het is een product dat wereldwijd snel volwassen wordt en inderdaad: Nederland loopt wat achter. Hoewel, met Mn Services die _ 400 mln investeert en Cordares die een fonds van _ 100 mln wil lanceren, zijn Nederlandse institutionele beleggers nadrukkelijk aanwezig op de inkoopmarkt.
In het hoofdredactionele commentaar van AM 17 is terecht een aantal opmerkingen gemaakt over de snel groeiende handel in life-settlements. Andere stellingen dienen wellicht te worden genuanceerd.
Risico’s
Terecht stelt AM vast dat de huidige aanbieders hun producten alleen aanbieden boven een grens van _ 50.000 en daarmee buiten het toezicht van de AFM blijven. Is dat alleen om dat toezicht te onlopen? Wellicht niet. Mogelijk spelen ook de kosten voor het verkrijgen en behouden van een vergunning een rol. Overigens merkt Ruud van Versendaal in uw blad op dat DB Financials ook vanaf _ 10.000 gaat aanbieden, zonder daartoe toestemming nodig te hebben van de AFM. Hopelijk is deze stelling een misverstand.
Terecht zijn ook vraagtekens gezet bij de term ‘gegarandeerde rendementen’. Er bestaat geen rendement zonder risico, dus ook niet bij life-settlements. Een belangrijk risico noemt u meteen: de kans dat iemand langer leeft dan verwacht. Andere belangrijke risico’s zijn het dollarrisico, het kredietrisico en het risico van veranderingen in wet- en regelgeving. Dat neemt niet weg dat de meeste aanbieders van life-settlements wel hun best doen om deze aspecten zo goed mogelijk te beheersen. Zo hanteert iedereen criteria voor de polisselectie en de rating van de achterliggende verzekeraar.
De producten zijn echter verschillend en de structuren dus ook. Kernpunt waarop een aanbieder moet worden beoordeeld, is de goede scheiding tussen de geldstromen van de investeerder en de geldstromen van de onderneming zelf.
Over life-settlements valt veel te zeggen en te schrijven. Veel daarvan is terecht. We kunnen evenwel constateren dat het als investeringsproduct aan het doorbreken is en dat daar goede redenen voor bestaan. Rendementen staan immers los van economische factoren als beurskoersen, olieprijzen, inflatiecijfers en andere kopzorgen. Life-settlements zijn langetermijninvesteringen, die uitstekend geschikt zijn om de stabiliteit van een gehele beleggingsportefeuille te verhogen, bij inderdaad een acceptabel rendement van grofweg nog tussen de 8% en 12%.
Uw oproep richting de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is terecht en in een eerdere fase ook gehoord. Op 14 juni 2007 publiceerde de AFM haar standpunt inzake life-settlements, die zij chic aanduidt als ‘viaticale regelingen’. Wij zijn met u van mening dat voorkomen moet worden dat er ‘ongelukken’ gebeuren. Onze vrees komt niet zozeer vanuit de zorgen om het product zelf, maar veeleer uit de vrees dat één zwakke broeder het imago van het product voor de rest kan verzieken.
van life-settlement specialist Psilovouno.com.

Reageer op dit artikel