nieuws

Tweede uitdeling op komst in faillissement levensverzekeraar ‘De

Archief

Wereld’

Curator mr J.A. Nagtegaal heeft inzake het faillissement in 1983 van levensverzekeringmaatschappij ‘De Wereld’ een tweede tussentijdse uitdeling aangekondigd. Over een eventuele derde uitdeling wordt nog gestreden.
Met het oog op de huidige uitdeling roept de curator polishouders op, eventuele veranderingen van adres en/of bankrelatie vóór 1 december schriftelijk aan hem mede te delen (zijn adres: Postbus 1110, 3000 BC Rotterdam).
De eerste uitdeling vond plaats in 1985 en beliep 17,5% van de vorderingen. De tweede zal 10 à 12% bedragen, aldus een woordvoerder van kantoor Nauta Dutilh in Rotterdam, waaraan curator Nagtegaal verbonden is. Misschien volgt nog een derde uitdeling. Dit is echter afhankelijk van de uitslag van een geding tussen de ING Bank en de failliete schadeverzekeraar Unipolis, een werkmaatschappijtje van ‘De Wereld’. In het geding is daarbij een waarde van f 560.000 plus rente sinds 1983.
Bij de uitdeling zijn 4.300 polissen betrokken.
Onroerend goed
‘De Wereld’ was eigendom van Drimmo Holding in Rotterdam.
Drimmo werd in 1975 opgericht door accountant R. Werkhoven en projectontwikkelaar R. Henkemans en was door middel van tientallen BV’s actief in onder meer onroerend goed, bouw, financiële dienstverlening en handel.
In 1978 besloot Drimmo om de verzekeraar ‘De Wereld’ over te nemen. De maatschappij had in 1981 een verzekerd bedrag van f 250 mln en behaalde in dat jaar een premie-inkomen van f 3,1 mln. De maatschappij had op dat moment 11 medewerkers en geen buitendienst.
In oktober 1982 werd Drimmo failliet verklaard. De Wereld bleef doorwerken. Er werd onderhandeld over verkoop van de maatschappij.
De toenmalige directeur J. Bleys van De Wereld zei destijds in een reactie: “Het zit er dik in dat de overneming binnen enkele dagen een feit is. Ik blokkeer nu de verzekeringsaanvragen, en men hoeft zich geen zorgen te maken. De premies worden geïnd, de uitkeringen gaan door en de Verzekeringskamer heeft de zaak onder controle”.
Secretaris mevrouw mr E. Meydes was van mening: “Het faillissement van een onderneming hoeft op zich niet te betekenen, dat een daartoe behorende verzekeringmaatschappij er door getroffen wordt. De verzekeringmaatschappij is een zelfstandige rechtspersoon”.
In november 1982 werd de noodregeling van toepassing verklaard op De Wereld, uit te voeren door de Verzekeringskamer.
Allerlei BV’tjes
Op 17 mei 1983 werd De Wereld failliet verklaard. De Verzekeringskamer was er niet in geslaagd de maatschappij te verkopen. Het bleek dat allerlei BV’tjes van de Drimmo Groep onroerend goed hadden verkocht aan De Wereld en de levenmaatschappij daar flink voor hadden laten betalen. Op het onroerend goed van De Wereld werden hypotheken gesloten ten behoeve van andere BV’s van Drimmo. Leningen en onroerend goed-transacties met De Wereld waren in de verslagstaten verzwegen.
Eigenaren hadden De Wereld leeggeroofd om vooral onroerend goed te financieren, was een conclusie. De Wereld had te veel belegd in onroerend goed en werd vervolgens slachtoffer van de waardevermindering daarvan.
De Wereld was geen lid van de NVL. Desondanks hebben de maatschappijen die lid waren van de NVL op verzoek van de twee curatoren f 3 mln beschikbaar gesteld om gedupeerde polishouders enigszins schadeloos te stellen. Naast Nagtegaal was destijds curator mr J. Bollerman, ex-lid van de raad van bestuur van Amev. Later werd hij ook voorzitter van het Verbond van Verzekeraars.
De Wereld in betere tijden: “Misschien wel de beste verzekeraar van de wereld”.

Reageer op dit artikel