nieuws

Tweede ondertekenaar beurspolis mag zich niet verschuilen

Archief

De tweede ondertekenaar op een beurspolis mag zich niet verschuilen achter de leidende risicodrager. Dat vindt de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf.

Bij de Raad van Toezicht was een klacht ingediend door de polishouder van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Deze avb was een beurspolis, ondertekend door zes assuradeuren. De aangeklaagde verzekeraar was de tweede ondertekenaar, maar wel voor het grootste aandeel, te weten 40%.
De klacht ging over een verschil van mening tussen de verzekeringnemer en de leidende verzekeraar over een schikkingsvoorstel naar aanleiding van een schadegeval.
Verkeerde adres
De aangesproken verzekeraar heeft in eerste instantie aangevoerd, dat de Raad van Toezicht bij hem aan het verkeerde adres was. De klacht betreft immers de handelwijze van de (gevolmachtigde van de) eerste risicodrager en dat deze, als leidende verzekeraar, zich tegen de klacht dient te verweren.
De aangesproken verzekeraar heeft de Raad van Toezicht nadien een verweerschrift doen toekomen dat door de gevolmachtigde van de eerste assuradeur is opgesteld, waarbij ‘nr.2’ aangaf dat hij zich kon vinden in het door de eerste assuradeur ingenomen standpunt.
Toch verantwoorden
De Raad van Toezicht deelde niet het verweer van ‘nr.2’ dat de Raad bij de eerste ondertekenaar moet zijn. “De klacht gaat alle zes bij deze verzekering betrokken assuradeuren aan. Nu de eerste ondertekenaar van de polis, als gevolmachtigde, geen lid is van het Verbond van Verzekeraars, brengt het belang van een behoorlijk toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf mee dat verzekeraar, die wel lid is van het Verbond van Verzekeraars en tevens grootste risicodrager is, zich met betrekking tot de onderhavige klacht tegenover de Raad verantwoordt.”
De klacht werd overigens ongegrond verklaard. Raad van Toezicht, Uitspraak nr. I-98/1

Reageer op dit artikel