nieuws

Tweede lustrum NVEP

Archief

De Nederlandse Vereniging van Experts op Pleziervaartuigengebied (NVEP) vierde op 4 juli van dit jaar haar 10-jarig bestaan.

Bij de NVEP zijn ruim dertig onafhankelijke experts op persoonlijke titel (niet bedrijfsgebonden) aangesloten. De leden zijn gespecialiseerd in de nautische en technische aspecten van de pleziervaart. De vereniging streeft, behalve naar verbetering van de contacten tussen de leden onderling, naar de gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de experts op pleziervaartuigengebied.
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan geeft de vereniging een brochure uit met een profiel van de NVEP en haar leden.

Reageer op dit artikel