nieuws

Tweede levenvolmacht Aegon voor Solilife

Archief

Aegon Levensverzekering heeft voor de tweede maal een volmacht verleend aan een intermediairbedrijf. Het Haagse Solilife ontvangt de volmacht voor de verkoop van een zelf ontworpen product rond bedrijfssparen en levensverzekeringen. De eerste volmachthouder is Van Nierop Assuradeuren.

Solilife is een vier jaar geleden opgericht bedrijf, dat bemiddelt/adviseert in personeelsvoorzieningen en verzekeringen. De directie is in handen van Isjril Vikdazir en Edward James. Ook voormalig politicus Constant Martini is betrokken bij het tot nu toe geruisloos opererende kantoor.
Edward James (61) is bekend van zijn directeurschappen bij ABN Amro Verzekeringen en Interbank, waar hij eind 1996 vertrok om van zijn pensioen te gaan genieten. “Anderhalf jaar geleden ben ik door Solilife gevraagd om zitting te nemen in de directie en dat heb ik gedaan”, aldus James.
Octrooi
De volmacht van Aegon is volgens James “een brede levenvolmacht”. De aanleiding is veel gerichter, namelijk een door Solilife zelf ontwikkeld product rond bedrijfssparen en levensverzekeringen. Aegon fungeert daarbij als risicodrager, terwijl de Rabobank een financieringsrol speelt. Vanwege de hoge automatiseringstechnische eisen is in samenspraak met Aegon voor een volmachtconstructie gekozen.
Richard Valkenburg probeert namens Solilife de constructie uit te leggen. “Uitgangspunt is het gebruik van bedrijfsspaargelden voor een lijfrenteverzekering. Voor de hogere inkomens die 50% of 60% belasting betalen, levert dat dubbel fiscaal voordeel op, waardoor het voor hen feitelijk een budgetneutrale constructie is. We willen dat ook mogelijk maken voor de lagere inkomensgroepen.”
“Neem als voorbeeld een spaarloonbedrag van f 1.706. Daarvan is f 1.100 bestemd als premie voor de lijfrentepolis en f 606 valt na vier jaar vrij. Iemand met een minimumloon komt dan met zijn netto-inleg minus belastingteruggave zo’n f 50 per maand tekort. Op jaarbasis is dat ongeveer gelijk aan die vrijval van f 606. En zo kan budgetneutraal een lijfrente worden opgebouwd.”
“Het speciale element is dat de Rabobank de vrijval in de eerste vier jaar voorfinanciert. Op het moment dat de spaarder later wil stoppen of van baan verandert of iets dergelijks, wordt de schuld afbetaald met de nog vrij te vallen bedragen. We doen dat nu met de Solilife Spaarloonplusregeling; hetzelfde is mogelijk met premiespaarregelingen.”
Sneu voor Solilife is dat de jongste belastingplannen van Zalm en Vermeend een dikke streep door de constructie lijken te zetten. Deblokkering van bedrijfsspaargelden voor lijfrentepolissen of aanvullende pensioenverzekeringen is vanaf 2001 namelijk niet meer mogelijk. Volgens Valkenburg is de invloed desondanks beperkt. “Natuurlijk raakt het ons, maar het product is hierop aan te passen.”
Verkoop
Vooralsnog verkoopt Solilife het product zelf en zijn er ongeveer zevenduizend polissen verkocht. “Nog dit jaar moeten we de tienduizend kunnen halen”, schat Valkenburg. “Het gaat ontzettend goed. Een mailing levert ons 70% resultaat op. Dat is natuurlijk belachelijk hoog; normaal moet je met 3-5% tevreden zijn.”
Binnenkort zullen twee andere bedrijven het product onder eigen label gaan verkopen. “Ik zeg niet om wie het gaat. Ik kan alleen zeggen dat het een direct-writer is en een bankbedrijf”, aldus Valkenburg. In de toekomst zal Solilife de volmacht waarschijnlijk ook gaan gebruiken voor de productverkoop via tussenpersonen.

Reageer op dit artikel