nieuws

Tweede Kamer zorgt voor uitstel deregulering Wabb

Archief

De kans dat de wetsvoorstellen tot deregulering van de Wabb nog deze kabinetsperiode door de Tweede Kamer worden geloodst, is uiterst klein geworden.

Oorzaak van het uitstel zijn de onbevredigende antwoorden van Zalm en Wijers op vragen van de Kamerfracties inzake afschaffing van artikel 16 Wabb (retourprovisie). De vaste commissie voor Financiën gaat de bewindslieden nu opnieuw bevragen, hetgeen een zeer ongebruikelijke gang van zaken is. De uiterste inleverdatum voor de vragen is donderdag 26 maart. Het is vrijwel onmogelijk dat beantwoording daarvan nog vóór de verkiezingen lukt. De Tweede Kamer gaat al op 16 april met reces.
Het Verbond van Verzekeraars spreekt van een ‘geslaagde lobby’, nu een groot deel van de fracties een nadere toelichting heeft geëist van de bewindslieden. De kans is groot dat de dereguleringsvoorstellen (artikel 13, 15 en 16) na de verkiezingen gezamenlijk zullen worden behandeld. De branche-organisaties hebben daar vanaf het begin op gehamerd.
Het wetsvoorstel voor afschaffing van artikel 13 en 15 Wabb ligt op dit moment nog ter toetsing bij de Raad van State. Minister Zalm gaf onlangs aan ook dit wetsvoorstel nog deze kabinetsperiode te willen indienen.

Reageer op dit artikel