nieuws

Twee nieuwe leven- producten Interpolis

Archief

Interpolis heeft, in samenwerking met de Rabobank, twee nieuwe levensverzekeringen op de markt gebracht. Een kapitaalverzekering voor particulieren en voor ondernemers een pensioenproduct gecombineerd met een arbeidsongeschiktheidsrente.

Met het ZelfZeker Pensioen richt Interpolis zich op zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders. De basis van het product zal veelal gevormd worden door een nabestaandenpensioen en een arbeidsongeschiktheidsrente.
Uitbreiding in de vorm van een ouderdomspensioen en overbruggingspensioen is mogelijk. Voor de pensioenopbouw kan premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid worden meeverzekerd. Daarnaast kan voor winstdeling en overrente worden gekozen (alleen bij het ouderdoms- en overbruggingspensioen).
Het Interpolis GroeiPlan is een eenvoudige premiebetalende kapitaalverzekering. De premies (minimaal f 50 per maand) worden door Interpolis belegd in een mix van AEX-aandelen, obligaties en valuta. Fiscale vrijstelling moet de trekpleister zijn voor dit product.

Reageer op dit artikel