nieuws

Twaalfhonderd bedrijven zoeken andere makelaar

Archief

Ruim twaalfhonderd grote ondernemingen en instellingen (met meer dan vijftig werknemers) zeggen dit of volgend jaar over te gaan stappen op een andere assurantiemakelaar.

Dat blijkt uit een in opdracht van Aon Nederland uitgevoerd onderzoek (‘VerzekeringDingen 3′) onder 1.400 ondernemingen. Aon stelt op grond van eerder onderzoek uit 1998 en ervaringen daarna dat de uitkomst “redelijk hard” is. Op dit moment maakt tweederde van de grote bedrijven gebruik van een makelaar als het gaat om advies over risico’s. Veertig procent schakelt daarvoor verzekeraars zelf in, 27% consulteert een bank en een kwart een accountant.
De voornaamste diensten die makelaars leveren zijn het afsluiten van verzekeringen (95%), schadeafhandeling (90%) en risk management (62%). Redenen om een makelaar in te huren zijn – in afnemend belang – diens kennis van de verzekeringsmarkt, het gemak, de deskundigheid, de afhandeling van schades en het bedingen van een gunstige premie. Over de premieontwikkeling is maar eenderde van de bedrijven ontevreden; meer dan de helft heeft begrip voor de (forse) premieverhogingen van de afgelopen jaren.
Aon is voor grote bedrijven de bekendste assurantiemakelaar van ons land met een spontane bekendheid van 22%, tegen 19% in 1998. Meeùs is opgeklommen naar de tweede plaats met een stijging in bekendheid van 12% naar 20%. Marsh (18%), ABN Amro (13%), Rabobank (11%) en ING Assurantiën (9%) volgen; onder de banken is alleen de bekendheid van Rabobank niet gedaald.
In het onderzoek meldt Aon zelf, gemeten naar aantallen klanten, de grootste makelaar van ons land te zijn. De marktpenetratie zou 17% zijn, tegen 14% voor Marsh en 11% voor ABN Amro, Meeùs, ING en Willis. Er is een marktconcentratie aan de gang: volgens Aon had in 1998 nog 66% van de grote bedrijven een makelaar buiten deze top-6, tegen nu nog maar 39%.
Employee benefits
De meest voorkomende voorzieningen binnen grote bedrijven op het gebied van employee-benefits zijn: collectief pensioen (99%), WAO-gatverzekering (93%), collectief ziektekosten (81%) en de mogelijkheid tot extra pensioenstortingen (75%). Die laatste mogelijkheid is verdubbeld ten opzichte van 1998, wat ook geldt voor prepensioenregelingen (nu bij 73%) Verder meldt het onderzoek – verricht in 2003 – nog bedrijfsspaarregelingen (92%).
De betaalbaarheid van de employee benefits en de inhoud van de pensioenregeling zijn de voornaamste zorgen voor bedrijven, die adviseurs vooral kiezen op basis van deskundigheid en prijs. Diens onafhankelijkheid speelt bij slechts 3% een rol en ook diens reputatie is van ondergeschikt belang (7%). De belangrijkste dienst die een employee-benefitsadviseur levert aan grote bedrijven is pensioentechnisch advies. Dat vindt 75% van door Aon geënquêteerde ondernemingen. Bijna 60% laat de EB-adviseur ook voorlichting geven aan medewerkers over zowel employee- als personal benefits; veel meer dan vijf jaar geleden. Ook pro-actieve informatievoorziening over sociale verzekeringen en belastingen wordt gewaardeerd.
De meest bekende employee-benefitsadviseur blijkt Achmea (13%) te zijn, voor Nationale-Nederlanden, ABN Amro, Meeùs, Centraal Beheer, Aon Consulting, Deloitte & Touche, Aegon, Rabobank, ING Assurantiën en Delta Lloyd. Met hulp van de onderzoekers prijken ineens de grote accountantskantoren (PricewaterhouseCoopers, Deloitte & Touche en Ernst & Young) bovenaan.
Op de vraag of verzekeraars van pensioenen en employee-benefits zaken als administratie en communicatie op orde hebben, antwoordde 42% negatief. “Dat geeft te denken”, aldus Aon. Anderzijds vindt een vrijwel identiek percentage (41%) die zaken best geregeld.
Risico’s
De grote bedrijven zien ziekteverzuim als meest bedreigende risico op korte termijn. Daarna volgen zaken als bedrijfsaansprakelijkheid, materiële schade (zoals brand) en diefstal. De continuïteit van de onderneming is pas zorg nummer elf, terwijl dat voor vergelijkbare ondernemingen elders in Europa bedrijfsrisico één is. Reputatieverlies staat in Europa op twee, in ons land op twaalf. Het terrorismerisico staat in Nederland én in Europa op de vijftiende plaats van bedrijfsrisico’s.
Het risico waarvoor meer aandacht zal komen, is overduidelijk aansprakelijkheid, zowel voor het bedrijf, diens producten en bestuurders, als het milieu. Onverzekerbaarheid van risico’s is voor 94% van de bedrijven een punt van zorg, vooral op het gebied van ziekteverzuim en productaansprakelijkheid.

Reageer op dit artikel