nieuws

TVM: nieuwe rotondes drukken schadelast

Archief

Het in toenemende mate vervangen van kruispunten door rotondes komt de verkeersveiligheid zeer ten goede. Dit schrijft de directie van de gespecialiseerde transportverzekeraar TVM in haar jaarverslag over 1995.

Volgens TVM is het aantal verkeersslachtoffers op de nieuwe rotondes ongeveer 75% lager dan in de oude verkeerssituatie. Dit betekent niet dat de schadelast van TVM vorig jaar niet is gestegen. Integendeel, met name door het groeiend aantal letselschaden nam de schadelast eigen rekening zelfs aanzienlijk toe: tot f 126 (104) mln, aldus de directie.
De omzet van de maatschappij beliep vorig jaar f 209 (175) mln, waarvan f 163 (137) mln geboekte premie. De geboekte premie uit vrachtauto- en personenauto-verzekeringen steeg naar f 102,4 (86,0) mln, resp. f 30,1 (23,1) mln. In transportaansprakelijkheid bedroeg het premie-inkomen f 10,3 (8,9) mln. De premies ongevallen en overige aansprakelijkheid beliepen f 2,3 (2,4) mln, resp. f 6,5 (5,6) mln.
De kosten stegen tot f 28 (26,5) mln en de netto winst daalde naar f 5,7 (9,1) mln. TVM heeft 169 (166) medewerkers in dienst.

Reageer op dit artikel