nieuws

TVM: meer premievolume in autoverzekeringen

Archief

De gespecialiseerde maatschappij TVM Verzekeringen boekte – vooral door premieverhoging – een groei in haar kernactiviteit: de verzekering van motorrijtuigen.

Het premievolume van TVM Verzekeringen nam toe naar f 126,2 (114,6) mln, waarvan f 109,1 (98,0) mln in de branche auto. Het resultaat in de autotekening bleef gelijk: f 0,5 (0,5) mln. De premie-omzet, resp. resultaat van de overige branches zijn: -ziekte en ongev. f 2,4 (2,2) mln, en f 0,5 (0,6) mln; -brand f 0,2 (0,2) mln, en f 0 (0) mln; -transport f 8,9 (8,4) mln, en f 0,6 (1,0) mln; -overige varia f 5,6 (5,7) mln, en f 1,6 (1,8) mln.
De winst na belastingen van de maatschappij steeg licht: van f 4,0 mln in 1993 naar f 4,2 mln in 1994.

Reageer op dit artikel