nieuws

Tussenpersoon wil Rialto dwingen tot nakomen scooterpremie-afspraak

Archief

Assurantiekantoor Hofstra Rooks uit Oosterwolde heeft zijn rechtsbijstandverzekeraar LAR opdracht gegeven om verzekeraar Rialto te dwingen tot het nakomen van een onjuist (te laag) gecommuniceerde scooterpremie. De premie bleek ruim twee keer zo hoog te zijn dan in eerste instantie door Rialto gesteld.

Volgens Rialto zijn de problemen ontstaan doordat in de oorspronkelijke aanbiedingsbrief van de bromfietsverzekering de WA-premie voor bromscooters buiten de grote steden per abuis is ‘weggevallen’.
Benieuwd naar de premie voor dit populaire vervoermiddel treedt René Kramer van assurantiekantoor Hofstra Rooks naar aanleiding van de aanbiedingsbrief telefonisch in contact met Rialto. Daar krijgt hij van de acceptatie-afdeling te horen dat Rialto voor bromscooters buiten de grote steden het standaard automatentarief (f 267,50) in rekening brengt. Op de verbazing van Kramer over deze zeer lage premiestelling reageert de acceptant gelaten. Hij heeft de bedrijfsleiding namelijk al gewezen op de extreem lage premie, maar die houdt vol dat f 267,50 het juiste bedrag is. Kramer doet vervolgens tientallen klanten schriftelijk het aantrekkelijke verzekeringsaanbod, om bij de uitlevering van de plaatjes te constateren dat het premiebedrag is verhoogd naar f 588,50.
Omdat hij zich – in ieder geval in commercieel opzicht – gebonden voelt aan het oorspronkelijke aanbod, besluit het Kramer ook daarbij te blijven (ondanks de suggestie van Rialto om zich te beroepen op ‘overmacht’). Daardoor moet hij het verschil in premie zelf bijleggen. Om de schade te beperken wisselt het assurantiekantoor wel van risicodrager: Klaverblad rekent f 380 voor dezelfde dekking, waardoor het hem f 112,50 per klant kost.
Volgens directeur Ton Schröder heeft de betreffende acceptant een fout gemaakt en zijn zodoende verkeerde premies aan het intermediair doorgegeven. Dat de acceptant de premie nadrukkelijk aan de bedrijfsleiding zou hebben voorgelegd, is hem niet bekend. Volgens de Rialto-directeur zijn er meerdere assurantiekantoren (‘minder dan tien’) op het verkeerde been gezet door de lage premiestelling. Schröder zegt echter niet tegemoet te willen komen aan de eis van kantoor Hofstra Rooks. “Ook wij hebben de zaak inmiddels uit handen gegeven aan een jurist. Daar laat ik het nu even bij.”
Rialto berekent per abuis de helft van de premiebedrag voor bromscooters, maar wil daar nu niet op afgerekend worden.

Reageer op dit artikel