nieuws

‘Tussenpersoon moet zich meer als ondernemer gaan gedragen’

Archief

‘Ondernemen met personeel’ was het motto van het verzuimcongres van De Goudse. Hans de Boer, oud-voorzitter van MKB Nederland, vindt dat de tussenpersoon zich meer als ondernemer moet gedragen. “Jullie moeten je eigen ondernemerschap veel meer uitbuiten in de markt van ondernemers.”

De Boer schetste in sneltreinvaart het braakliggende terrein voor het intermediair. “Het midden- en kleinbedrijf telt 600.000 actieve bedrijven waar bijelkaar bijna 900.000 mensen werken. Daarvan heeft 10% (60.000) tussen de 25 en 250 werknemers in dienst. Daarnaast zijn er ook nog eens 200.000 zzp’ers actief (zelfstandigen zonder personeel). Toch niet oninteressant om die in je portefeuille te hebben.”
Verder schetste De Boer het beeld van de loyale ondernemer. “Het is moeilijk om er tussen te komen. Maar ze zijn bijzonder trouw aan de mensen door wie ze goed bediend worden, deze ridders van het kleinkapitaal. Ze weten wat ‘gunnen’ inhoudt. En, niet onbelangrijk, ze zijn adviesgevoelig. Jullie zijn ook ondernemer. Jullie moeten dat begrijpen en je moet daar op inspelen”, aldus De Boer.
WerkImpulz
Aansluitend op het betoog van De Boer hield Bernardo Walta, manager zorg & inkomen bij De Goudse, een verhaal over de witte vlek op de verzuimmarkt (zie ook AM 16, pag. 41). Het nieuwe dienstenpakket WerkImpulz moet tussenpersonen ondersteunen bij het adviseren en binnenhalen van klanten. WerkImpulz biedt een geïntegreerde aanpak van arbodienstverlening, preventie en re-integratie. Een speciale introductieactie moet werkgevers over de streep trekken. Zo krijgt de werkgever drie jaar gratis arbodienstverlening bij het sluiten van de VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering.
weten wat ‘gunnen’ inhoudt en ze zijn zeer adviesgevoelig.”

Reageer op dit artikel