nieuws

‘Tussenpersoon moet rol op terrein Ziektewet nu al duidelijk maken’

Archief

“Een ondernemer heeft nergens zo’n hekel aan als aan zaken die hem (wettelijk) worden opgelegd. Als u de ondernemer duidelijk kunt maken welk (financieel) voordeel inschakeling van een arbodienst voor hem kan betekenen, dan heeft u per definitie een geïnteresseerde man of vrouw tegenover u.” Dit betoogde mr drs M.C. Huijsman van de landelijke arbodienst De Twaalf Provinciën tijdens een bijeenkomst van de Sectie MKB van de NBvA, die was gewijd aan Ziektewet, TZ en Arbo. Huijsman attendeerde de aanwezige NBvA-leden erop er bij hun bedrijfsrelaties op aan te dringen ziekmeldingen zo snel mogelijk door te geven. “Als dat ‘onschuldige griepje’ later toch een longontsteking blijkt te zijn, kost het de ondernemer niets meer. Immers, de bedrijfsvereniging rekent altijd vanaf de ziekmelding.” J.W. van Rossum, hoofd inkomensverzekeringen bij de Goudse, memoreerde dat de toekomst op het gebied van de Ziektewet nog veel onzekerheden biedt. Ook verzekeringstechnische oplossingen zijn derhalve nog niet in voldoende mate voorhanden. “Toch is het van belang de bedrijfsrelaties nu reeds te wijzen op uw rol op dit terrein als die duidelijkheid er wel is. Op die manier wordt de klant nu al afgeschermd voor mogelijke concurrenten in de nabije toekomst” ,aldus Van Rossum. Overigens moet het intermediair volgens hem voor het lopende jaar nog niet veel produktie uit Ziektewet en TZ verwachten, omdat veel ondernemers het huidige risico van de eerste twee/zes weken nog te overzien vinden.

Mr drs M.C. Huijsman J.W. van Rossum

Reageer op dit artikel