nieuws

Tussenpersoon maakt carrière met de groei van zijn portefeuille

Archief

Met de nodige verbazing heb ik de gespannen reactie van de heer Platte gelezen in AM 16, pagina 17.

Het is niet mijn gewoonte op alles te reageren wat mij bevreemdt; dan had ik beter recensent kunnen worden. Toch werd de prikkel mij nu te veel.
Dat de heer Wirth carrière maakt, staat buiten kijf; dat zijn methode niet die van de heer Platte is, ook. Jammer vind ik het, dat kreten als belachelijk, schandalig, in (G)godsnaam e.d. kracht aan Platte’s verhaal moeten geven.
Carrière – volgens Van Dale: reeks van maatschappelijke posities die iemand achtereenvolgens inneemt – heeft zeer zeker niet te maken met een geleidelijke groei over jaren, zelfs niet al zijn het er bijna 60. Als Wirth zegt dat een zelfstandig tussenpersoon geen carrière kan maken, is dat niet ‘dom’, zoals Platte dat betitelt, maar logisch. Alleen het personeel kan carrière maken waarbij, als het goed is, ook de verzekeringsportefeuille groeit en dàt is de vooruitgang van de zelfstandige tussenpersoon.
Salaris van een binnen- en buitendienst is ‘verschoven provisie’. De inkomsten van deze laatste groep medewerkers bestaan niet zelden uit een vast en een variabel bestanddeel. Ik kan dan ook niet vatten waarom de SER hiermee belast moet worden. Het gaat hier immers niet om subagenten, maar om werknemers welke op de loonlijst staan. De portefeuille behoort aan Wirth toe. Hier gebeurt niets onrechtmatigs. Van een Wabb-conflict is hier dus geen sprake.
Nu dan een enkele opmerking over het vergelijk tussen ABC en Spaarplan. Vooropgesteld zij dat enkelvoudige stijgingen in verzekeringsland mij niet bekend zijn. Dat zegt niet alles, dus …collega’s, sta mij bij.
Een produkt met een stijgende premie of stijgende uitkering is een prima uitvinding. Door de betreffende jongedame dit te adviseren – nadat zij had besloten 30 jaar f 100 per maand te betalen – heeft de ‘free lancer’ zeker niet slecht geadviseerd. Dat daardoor de geprognotiseerde slotuitkering na 30 jaar circa f 254.000 wordt, heeft de free lancer niet kunnen aangeven, daar deze met standaardtabellen werkt. Daar het Spaarplan van Falcon flexibeler is dan het ABC Plan van Amev en daardoor uiteraard minder simpel is, lijkt het advies aan Wirth gerechtvaardigd om ABC Spaarplannen te verkopen, waardoor dit soort misverstanden als de heer Platte signaleert, achterwege kunnen blijven.
Zo heeft niemand meer boter op z’n hoofd en ja…, pratend over dat natuurprodukt boter schiet mij de naam Linera te binnen! Moeder net zo mooi als haar dochter. Zo denk ik over Amev en Falcon.
Tenslotte: inderdaad, mijnheer Platte, ik ken ook kosjere distributiemethoden.
André Meijers
Bodegraven

Reageer op dit artikel