nieuws

Tussenpersoon komt met aanvullende cascopolis

Archief

In navolging van Reaal heeft Driessen Assuradeuren in Den Haag het Eigen Schade Plan op de markt gebracht, een cascoverzekering met gelimiteerde verzekerde bedragen. Risicodrager is London & Lancashire.

De cascoverzekering kan aanvullend worden gesloten op de WA-(beperkt casco)verzekering van motorrijtuigen niet ouder dan negen jaar. Voor directe acceptatie is een bonus/malus-trede 8 vereist; bij een lagere trede is een premietoeslag mogelijk. De verzekerde som voor eigen schade bedraagt naar keuze f 10.000, f 20.000, of f 30.000. “Dat is het maximum dat per jaar wordt uitgekeerd”, benadrukt productmanager Jan van Well.
Bij een jaarkilometrage van minder dan 20.000 is de jaarpremie f 590, f 860 en f 965 bij een verzekerde som van f 10.000, f 20.000 of f 30.000. Bij een jaarkilometrage van boven de 20.000 is de premie respectievelijk f 645, f 965 en f 1.072 per jaar.
Voor bestuurders jonger dan 24 jaar of sportwagens geldt een premietoeslag van 20% over de jaarpremie. Is de bestuurder van een sportwagen jonger dan 24 jaar, dan geldt een acceptatieverbod. Verder worden negen (dure) automerken niet geaccepteerd: Aston Martin, Bently, Detomaso, Ferrari, Lamborghini, Lotus, Maserati, Porsche en Rolls Royce.
Schadeherstel
Schades worden hersteld door reparatiebedrijven van de SchadeGarant-keten, waarbij risicodrager London & Lancashire (Royal Nederland) is aangesloten. Van Well: “Dat neemt niet weg dat verzekerden ook kunnen kiezen voor een eigen garage.”
Het eigen risico bedraagt f 350 (verzekerde som f 10.000) dan wel f 550 (verzekerde som f 20.000 of f 30.000) per jaar. Bij reparatie van autoschades kunnen tweedehands onderdelen worden gebruikt om de schadelast te beperken.
Het intermediair ontvangt voor het sluiten van het Eigen Schade Plan een doorlopende provisie van 15% van de brutopremie per jaar. “Bij omzetafspraken kan van dit percentage worden afgeweken”, aldus Driessen Assuradeuren.

Reageer op dit artikel