nieuws

Tussenpersoon klaagt Zurich aan vanwege overdracht aan Vandien

Archief

Assurantiekantoor Van der Does uit Leiderdorp zegt een kort geding aan te zullen spannen tegen verzekeraar Zurich. Directeur Harry Lolkes de Beer eist van Zurich dat de aan het volmachtbedrijf Vandien overgedragen verzekeringen opgezegd kunnen worden. Zurich weigert dit vooralsnog.

De tussenpersoon uit Leiderdorp zegt onder meer verontwaardigd te zijn over de manier waarop Zurich de overdracht heeft gecommuniceerd, of liever gezegd: heeft nagelaten te communiceren. “Mijn klanten zijn door Zurich bijvoorbeeld niet eens op de hoogte gesteld van het gebeuren”.
De verzekeringsmaatschappij uit Leidschendam besteedde vorig jaar oktober haar particuliere schadeportfeuille (115.000 posten met een premievolume van f 40 mln) uit aan Vandien Verzekeringen in Alphen aan den Rijn. Zurich is wel risicodrager gebleven. Eerder had Sun Alliance eveneens een deel van haar portefeuille aan Vandien overgedragen.
Volgens Lolkes de Beer moet Zurich de verzekerden de gelegenheid geven om hun contracten te beëindigen. “Zij hebben namelijk niet voor deze oplossing gekozen. Dit is hen eenzijdig opgelegd door Zurich”.
Niet alleen
Gesprekken met Vandien en Zurich over de mogelijkheid om polissen per premievervaldatum op te zeggen hebben volgens de tussenpersoon uit Leiderdorp niks opgeleverd. Ook zouden er in de ogen van Lolkes de Beer veel meer assurantie-adviseurs zijn die eveneens problemen hebben met de overdracht van de portefeuille.
De raadsman van de tussenpersoon licht toe dat zijn klant er met name moeite mee heeft dat diens ‘hele hebben en houwen’ bij een concurrent is komen te liggen. “Naar de gevolgen daarvan kan mijn cliënt namelijk slechts gissen”, aldus mr. Jansen.
De datum van het kort geding was bij het afsluiten van dit blad nog niet bekend. Het assurantiekantoor wordt bijgestaan door rechtsbijstandverzekeraar DAS.
Beter dan Zurich
Zurich is het niet eens met het standpunt van Lolkes de Beer. “Verzekerden hebben er voor gekozen om bij Zurich verzekerd te zijn, en dat zijn ze nog altijd”, aldus woordvoerster Clasien Gielen. “Bovendien vind ik dat Vandien de kans moet krijgen om zich te bewijzen. Wíj weten in ieder geval al dat het beheer van onze portefeuille in uitstekende handen is, nog beter dan bij Zurich zelf. Het zijn tenslotte specialisten op dit gebied”.
Gielen geeft toe dat het betrokken intermediair niet als één man stond te juichen toen bekend werd dat het beheer van de portefeuille zou worden overgedragen. “Tot nu toe hebben we daar echter in alle redelijkheid met het intermediair over kunnen praten”. Zurich zegt het kort geding met vertrouwen af te wachten.

Reageer op dit artikel