nieuws

Tussenpersoon Hilberink wil publiek WFD-debat op gang brengen

Archief

De Gelderse tussenpersoon Klaas Hilberink wil een publiek debat over de WFD op gang brengen en is daartoe bezig met de oprichting van de werkgroep ‘WFD how maar!’.

Volgens Hilberink voelen veel collega’s zich beledigd nu “zo’n zwaar geschut wordt ingezet terwijl het aantal misdragingen in verhouding tot het totaal aantal bemiddelaars nagenoeg verwaarloosbaar is”. Stoppen dus met die WFD, vindt Hilberink, oftewel in streektaal: ‘How maar’. Verder is hij van mening dat de ‘Gidi-actie’ tal van kleine assurantiekantoren het werken onmogelijk maakt. “De maatschappijen spinnen hier garen bij, want zij kunnen hun relatiebestand mooi opschonen en werken naar inlijving van de grote kantoren in hun concerns Dit zal zich te zijner tijd ontwikkelen tot direct-writing met uitschakeling van de onafhankelijke adviseurs voor de burgers die zelf door de bomen het bos niet meer zien.”
Bezwaren WFD
De bezwaren van Hilberink ten aanzien van de Wet Financiële Dienstverlening spitsen zich toe op het kostenaspect van de WFD, de administratieve en adviserende verzwaring voor het intermediair, de slechte reputatie van de toezichthouder, de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering, de beledigende uitstraling, de eenzijdige aanpak en de manipulatie bij de totstandkoming van de WFD door belanghebbende voorstanders.
Volgens Hilberink wordt het tijd dat het “hardwerkende en onafhankelijke intermediair zijn stem duidelijk laten horen”. Dit zou door middel van de op te richten werkgroep ‘WFD How maar!’ gestalte moeten krijgen. Belangstellenden kunnen zich via hildog@zonnet.nl aanmelden.

Reageer op dit artikel