nieuws

‘Tussenpersoon heeft geen rol in versturen pensioenoverzicht’

Archief

Verzekeraars zijn niet gevoelig voor het pleidooi van tussenpersonen dat zij zelf ook een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) willen kunnen versturen aan verzekerden. “Daar is geen enkele grond voor”, aldus het Verbond van Verzekeraars. De NBVA denkt daar anders over.

Diverse tussenpersonen zijn ontevreden over de werkwijze van een groot aantal verzekeraars, die zonder het intermediair te informeren een UPO hebben verstuurd. Advocaat Cees de Jong heeft zich over de kwestie gebogen en heeft geconcludeerd dat niet de Pensioenwet, maar de WFT de belangrijkste grondslag is voor de samenwerking tussen verzekeraars en tussenpersonen. Maatschappijen die naar de Pensioenwet verwijzen en zeggen dat het UPO niet door het intermediair mag worden gestuurd, hebben in zijn ogen ongelijk.
Verantwoordelijkheden
“In de wet is geregeld dat de verzekeraar het uniform pensioenoverzicht rechtstreeks aan de pensioenverzekerde moet sturen. De tussenpersoon heeft daar geen rol in”, zo reageert het Verbond van Verzekeraars op de stelling van advocaat Cees de Jong (zie AM 22, pag. 8) dat het UPO ook door het intermediair verstuurd mag worden. “Daar is geen enkele grond voor”, aldus Verbondswoordvoerder Hennie Zoontjes. “En onze interpretatie wordt breed gedeeld.”
NBVA
De NVA zegt geen klachten te krijgen over de werkwijze van verzekeraars. Bij de NBVA komen wel klachten binnen: “Wij ontvangen met enige regelmaat klachten van leden over het feit dat verzekeraars te pas en te onpas rechtstreeks communiceren en daar soms het intermediair niet van op de hoogte stellen. Dat betreft niet specifiek het UPO, maar geldt voor alle financiële producten.”
Volgens de NBVA kan de bemiddelaar daardoor niet voldoen aan de zorgplicht. “Daarnaast past het niet in de zakelijke en commerciële relatie tussen aanbieder en intermediair.” De Pensioenwet belet niet het sturen van een UPO door een adviseur, vindt de NBVA,
Geen herkenning
Een pensioenverzekeraar als Fortis ASR zegt zich desgevraagd niet te herkennen in de kritiek. “Wij zijn vanuit de Pensioenwet verantwoordelijk gesteld om bepaalde informatie binnen wettelijke termijnen neer te leggen bij de werknemer of werkgever. Dit kunnen we alleen garanderen als wij deze stukken rechtstreeks naar de klant sturen.” Wel zegt Fortis ASR tussenpersonen altijd vooraf te informeren.

Reageer op dit artikel