nieuws

Tussenpersoon dagvaardt Geové in verband met Makro-contract

Archief

De tussenpersoon Cirkel Innovatief, die betrokken is bij het mantelcontract dat Geové (onderdeel van Geové RZG) vorig jaar heeft gesloten met de Makro, ligt met de verzekeraar overhoop. Het Cirkel Innovatief eist miljoenen Geové RZG.

Geové biedt de houders van een Makropas een speciale ziektekostenverzekering. Het Cirkel Innovatief in Son, van Henk Veltman en Bernard van de Wal, treedt hierbij op als tussenpersoon. Dit gebeurde aanvankelijk onder de paraplu van de Samenwerkende Assurantie Adviseurs (SAA) in Rotterdam, een onderdeel van Rombouts Assuradeuren.
‘Cirkel’ claimt dat het ‘Makro-concept’ van haar is en dat Geové naderhand heeft geprobeerd hen terzijde te schuiven. In een brief aan ‘Cirkel’ stelt (de advocaat van) Geové (op 28 januari 2000): “Het idee van branchebenadering komt van Geové en wordt al sinds geruime tijd door Geové gebruikt. Wat van Cirkel afkomstig is, is slechts het idee om Makro te benaderen”.
In verband met het Makro-contract kreeg Cirkel ook onenigheid met SAA. Het leidde er – volgens Cirkel toe – dat de samenwerking werd verbroken. Op de vraag waarom de afspraken tussen Cirkel en Geové niet op papier zijn gezet, zegt Cirkel: “Wij werden afgedekt door SAA”. De advocaat van SAA maakt desgevraagd bezwaar tegen de term ‘afgedekt’, “aangezien deze meer suggereert dan juist is”.
Miljoenenclaim
Cirkel zegt van elke polis f 135 te krijgen en gaat er van uit, dat er eind 1999 minstens 1.978 polissen waren gesloten, hetgeen neerkomt op f 267.030. Uit deze provisie zou Cirkel leafleats (bijgesloten brochures) in de Makrokrant bekostigen. Ook over het aantal leaflets is geharrewar. Voor twee mailings trekt Cirkel een bedrag af van f 150.000. Volgens de dagvaarding zou Cirkel, tegen de afspraken in, nooit een voorschot op de resterende f 117.030 hebben ontvangen. De dagvaarding betreft genoemde bedragen. In de dagvaarding staat, dat Cirkel nog een bodemprocedure start voor geleden schade.
Cirkel begroot (volgens een brief van 17 januari 2000) de totale schade op ruim f 6 miljoen. Uitgangspunt is, dat de tussenpersoonrelatie begin 2000 is/wordt beëindigd. Voorts claimt Cirkel onder meer portefeuillerechten en de verkoopwaarde van het betreffende adressenbestand.
Aanbod Geové
In een brief van 4 januari 2000 had (de advocaat van) Geové de miljoenenclaim van de hand gewezen. Er werden twee opties geboden. De eerste: Cirkel “blijft (als Makro daarmee instemt) als intermediair volgens de afspraken functioneren en neemt op basis van de afgesproken provisie van 4% de kosten voor reclame en marketing voor haar rekening”. De tweede: Cirkel “beëindigt de relatie per 1 januari 2000 met behoud van de provisierechten (onder aftrek van de daaraan verbonden kosten) over de polissen die tot die datum zijn gesloten”.
Rechtszaken
Geové wenst zich tegenover AM niet over de kwestie uit te laten. Het enige wat Gerard Massaar, directeur commerciële zaken er over wil zeggen is: “De claim is ongegrond en zal dan ook worden afgewezen. Wij willen graag de problemen onderling oplossen zonder de pers daarbij te betrekken. Wij zijn nog steeds bereid om met de relatie in overleg te treden.”
Het kort geding tegen Geové dient op 15 mei in Arnhem. Ook SAA heeft een rechtszaak aan zijn broek. Cirkel eist f 100.000, omdat SAA buiten de afspraken om cliënten zou hebben benaderd. Deze procedure dient op 18 mei in Rotterdam. De advocaat van SAA: “De procedure tussen SAA en Cirkel ziet SAA met vertrouwen tegemoet, aangezien zij van mening is op geen enkel wijze enig recht van Het Cirkel te hebben geschonden.”

Reageer op dit artikel