nieuws

Tussenpersoon boekt succes met verweer tegen boete voor onverplicht

Archief

schadeverhaal

De Amsterdamse assurantiebemiddelaar A.M. Schouten (assurantiekantoor Variant) heeft in hoger beroep bij het gerechtshof een hem opgelegde boete wegens het in rekening brengen van schaderegelingskosten met succes bestreden.
De boete voor wat Schouten omschrijft als ‘onverplicht schadeverhaal’ maakte deel uit van een groter geheel. Schouten was namelijk tevens (als eerste tussenpersoon) veroordeeld wegens het bij cliënten in rekening brengen van administratie- en prolongatiekosten. Dit op ruimere schaal voorkomende verschijnsel staat op gespannen voet met de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf. Dergelijke kosten worden verondersteld te worden bestreden uit de provisie die de tussenpersoon voor de betreffende verzekeringen ontvangt.
Schouten had bij de kantonrechter een boete van in totaal f 10.500 opgelegd gekregen. Voor alle drie delicten was ‘per stuk’ een bedrag van f 3.500 gerekend. Op het punt van de administratie- en prolongatiekosten zag Schouten geen heil in hoger beroep, maar ten aanzien van het onverplicht schadeverhaal des te meer. Zijn betoog kwam er op neer, dat iemand die slechts een wa-autoverzekering heeft gesloten, van de betrokken tussenpersoon niet ‘gratis’ mag verlangen dat deze een casco-schade verhaalt. In dit verband verwees hij naar een beschouwing van prof. mr J. Wansink ten aanzien van een arrest van de Hoge Raad (NJ 1988, 57).
Op eigen kracht
Schouten boekte dit succes op eigen kracht. Tijdens de behandeling van zijn zaak voor de economische politierechter had hij zich voorzien van een advocaat. Omdat hij in die procedure f 2.500 aan diens bijstand kwijt was, kon en wilde hij geen verdere advocaatkosten maken.
Schouten was lid van de NVA, maar kreeg – in zijn ogen – van die kant zo weinig steun, dat hij het lidmaatschap opzegde. Omdat de procureur door Schouten werd overtuigd van de onterechtheid van de boete op het punt van het onverplichte schadeverhaal, is de zaak nu afgedaan. Schouten weigerde in 1993 een schikkingsvoorstel van f 10.000. Aan boetes is hij nu uiteindelijk f 7.000 kwijt.

Reageer op dit artikel