nieuws

Tussenpersonen bieden met stichting zorgcollectiviteiten

Archief

Tussenpersonen zijn de laatste weken overgegaan tot het oprichten van stichtingen om zo hun individueel verzekerden en zakelijke relaties te laten profiteren van kortingen op zorgpolissen. Daarnaast zijn verzekeraars nog steeds actief met de laatste onderhandelingen in werkgeverscollectiviteiten.

De Besturenraad, de organisatie van het christelijk onderwijs, heeft voor zijn leden een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten met Zilveren Kruis Achmea, in samenwerking met Mercer Consulting. Het gaat om een contract voor 80.000 werknemers en hun gezinsleden in het primair en voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. De basispremie bedraagt _ 79,20 per maand en er is 15% korting op de aanvullende pakketten.
Achmea heeft verder de bestaande zorgcontracten verlengd met de NS, Dow & Domiass en Randstad.
Tevens is Avéro Achmea de huisleverancier voor alle individueel verzekerden die zich bij de Stichting Assuon Zorg, initiatief van Vrieling Assurantiën, hebben aangemeld. Assuon biedt 4% korting op de basisverzekering en het aanvullende pakket. De assurantietussenpersoon spreekt over 12.500 tot 15.000 potentieel verzekerden. Werkgevers worden niet verenigd in de stichting. Zij krijgen op een zorgpolis van Avéro 9% korting op het basispakket en 7,5% op de aanvullende verzekeringen. Vrieling heeft zo’n 1.000 tot 1.5000 ondernemers in de boeken staan.
Avéro heeft ook een arrangement voor de Stichting Connect Assuradeuren Zorgverzekeringen in samenwerking met intermediair Connect Assuradeuren. Individueel verzekerden krijgen via de stichting 4% korting op de basisverzekering en 7,5% op het aanvullende pakket. Voor werkgever biedt Avéro 7,5% korting op het basispakket en afhankelijk van verschillende factoren, zoals online aanmelden, facturatie via werkgever, 3 tot 10% korting op de aanvullende verzekeringen. Connect Assuradeuren werkt samen met nog 15 andere assurantiekantoren en hebben tezamen 30.000 relaties in de boeken staan.
Agis
De zorgpolis voor leden van De Unie gaat van Menzis naar Agis. Agis richt een aparte helpdesk in voor vragen over de Unie Zorgpolis. De Unie, vakbond voor professionals en leidinggevenden, telt ruim 85.000 leden in de industrie en dienstverlening. Daarnaast behartigt De Unie Zorg en Welzijn de belangen van 15.000 leden die aangesloten zijn bij negentien beroepsverenigingen in de zorg- en welzijnssector. Onder de vlag van de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV) en Uniefacet biedt De Unie ook diensten aan zo’n 24 andere verenigingen en beroepsorganisaties. Leden van deze verenigingen en beroepsorganisaties kunnen ook de Unie Zorgpolis zonder selectie sluiten. De maandpremie voor de basispolis bedraagt _ 85 en op het aanvullende pakket geeft Agis zo’n 16% korting.
Agis gaat daarnaast de 300.000 jongeren met een CJP-lidmaatschap 7% korting op de basis- en aanvullende verzekering bieden.
CZ
CZ gaat de collectieve zorgpolis voor de 1.100 medewerkers van Kluwer en hun gezinsleden verzorgen. CZ biedt 8% korting op de basispremie en het aanvullende pakket.
Delta Lloyd
Het Nationaal Spaarfonds (NSF) heeft zijn 175.000 klanten benaderd voor de zorgverzekering van Delta Lloyd. Verzekerden krijgen 10% korting op het basispakket en de aanvullende verzekeringen. NSF heeft 120 adviseurs in dienst en ziet de zorgverzekering als loyaliteitsactie. De Delta Lloyd-dochter wil zich meer toeleggen op de directe verkoop van verzekeringen via telefoon, mail en de website. “De adviseur is te duur om overal op af te sturen”, aldus NSF-directeur Marco van Muiswinkel.
Kroezen Assurantiën heeft voor de nieuw opgerichte Stichting Collectieve Voorzieningen Rivierenland Consumenten en Zakelijk een aanbieding voor een ziektekostenverzekeringen van Delta Lloyd. De maatschappij biedt individueel verzekerden en werkgevers via de stichting 10% korting op het basispakket en de aanvullende verzekeringen. Kroezen heeft zijn 25.000 klanten over deze aanbieding aangeschreven en veel in de lokale media geadverteerd. Bedrijven kunnen naar wens ook bij een andere zorgverzekeraar terecht. Kroezen is van plan het productassortiment van de stichting in de loop van het jaar uit te breiden met andere verzekeringen, hypotheken of bemiddeling in onroerend goed.
Menzis/Confior
Menzis treedt ook toe tot zorgcollectiviteit van PZO, de Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers. PZO had al een samenwerking met Trias, Agis en Fortis ASR. De Menzis-premie voor de basisverzekering bedraagt _ 996 (natura) of _ 1.020 (restitutie).
Daarnaast is Menzis preferred supplier van Stichting De Regt Zorgcollect. Dit is een zorgcollectief van De Regt Financiële Planning voor grotere en kleinere werkgevers. “We hebben speciaal hiervoor een stichting opgericht om alle relaties van de maximale korting te laten genieten”, licht vennoot Dennis Schneider toe. De stichting heeft 4.500 potentieel verzekerden.
De stichting van Deerenberg & Van Leeuwen Assurantiën, Stichting Collectieve Verzekeringen Deerenberg & Van Leeuwen, richt zich op de werknemers van MKB-relaties. Zij kunnen profiteren van 5% korting op het basispakket en 9% korting op de aanvullende verzekeringen van Confior. Het gaat om 3.200 potentieel verzekerden.
ONVZ
De 9.500 leden, en partners, van de Orde van Medisch Specialisten kunnen gebruikmaken van de zorgovereenkomst met VVAA die wordt uitgevoerd door ONVZ. De collectieve ziektekostenverzekering biedt 10% korting op de basisverzekering en 17% op het aanvullende pakket. Bij voldoende deelnemers gelden er geen acceptatievoorwaarden voor de Top verzekering, Tandplus B en C.
Mutsaerts Assuradeuren heeft de Stichting Verzekerden Mutsaerts in het leven geroepen om de vrije beroepers een zorgverzekering van ONVZ aan te bieden met 10% korting op de basisverzekering en 15% op het aanvullende pakket. Het gaat om zo’n 700 à 800 potentieel verzekerden (inclusief partners). Voor de zakelijke markt doet Mutsaerts met meerdere zorgverzekeraars zaken.
Univé
De Stichting Zorgzaam van het Ministerie van Defensie heeft een collectieve ziektekostenverzekering voor het (voormalige) defensiepersoneel met uitzondering van actiefdienende militairen gesloten met Univé Verzekeringen. De Zorgzaam-verzekering bestaat uit een basisverzekering (_ 81,65 per maand) en twee verschillende aanvullende verzekeringen. Het aantal Zorgzaam-verzekerden wordt geschat op 130.000.

Reageer op dit artikel