nieuws

Tussenpersonen betalen hogere bijdrage Wabb

Archief

De jaarlijkse bijdragen van tussenpersonen in de uitvoeringskosten van de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) is met een rijksdaalder verhoogd. De bijdragen van verzekeraars blijven gelijk, aldus een besluit van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Uitgangspunt is dat tussenpersonen en verzekeraars voor de helft bijdragen aan de uitvoeringskosten van de Wabb en dat de totale bijdrage van verzekeraars gelijkelijk wordt verdeeld over schade- en levenbedrijf.
De bijdrage van een ingeschrevene in het register van tussenpersonen is verhoogd tot f 30 (27,50).
Aan schade- en levensverzekeraars met een brutopremie-inkomen van meer dan f 1 mln wordt een basistarief van f 500 in rekening gebracht. Boven de f 5 mln brutopremie-inkomen geldt een staffeltoeslag van enkele tientjes per f 1 mln premie.
Vergoedingen
Voorts kent de Wabb-uitvoeringsorganisatie enkele kostenvergoedingen voor diverse diensten die voor 2001 niet zijn gewijzigd:
– verzoek om inschrijving in het SER-register, f 200;- afgifte van een verklaring van vakbekwaamheid, f 200;- inschrijvingsbewijs van een volmacht, f 100;- verklaring voor in Nederland uitgeoefende werkzaamheden, f 100;- nieuw bewijs van inschrijving, f 50;- verstrekken van informatie, f 10 per inlichting.

Reageer op dit artikel