nieuws

Turien vernieuwt polis dure auto’s

Archief

Turien & Co heeft de tarieven en voorwaarden van de vorig jaar geïntroduceerde Premium Auto Polis, voor auto’s met een cataloguswaarde van _ 100.000 of meer, aangescherpt.

Nieuw in de voorwaarden van de Premium Auto Polis (risicodrager Zurich) is dat de nieuwwaarderegeling van 24 maanden voortaan geldt voor alle auto’s, ongeacht de hoogte van de verzekerde som. Aansluitend wordt een afschrijving gehanteerd van 1,25% per maand (was 1,0%) te rekenen vanaf de datum van aflevering.
Verzekerden die bereid zijn een voertuigvolgsysteem (SCM klasse 5) aan te schaffen, kunnen rekenen op premiekorting.
Nieuw is ook de mogelijkheid om het eigen risico voor mini-cascoschade (zoals ruitbreuk en diefstal) af te kopen. De verschuldigde premie hiervoor bedraagt
_ 250.
De Premium Auto Polis kent voor het intermediair een variabele provisie tot een maximum van 20%.

Reageer op dit artikel