nieuws

Turien vernieuwt autopolis

Archief

Volmachtbedrijf Turien & Co Assuradeuren uit Alkmaar zal de cascopremie voor nieuwe autoverzekeringen (risicodrager Zurich) per 1 juli met 10% verlagen.

Deze premiereductie maakt deel uit van een pakket vernieuwingen die het volmachtbedrijf voor het individuele autoproduct doorvoert.
Zo is de maximale verzekerde waarde van de nieuwwaarderegeling verhoogd tot _ 200.000 (voorheen _ 150.000) en wordt de accessoirelijst, die gratis is meeverzekerd, uitgebreid met een dakkoffer of skibox. De vergoeding voor vervangend vervoer bij diefstal is verhoogd naar _ 25 per dag met een maximum van dertig dagen.
Daarnaast is een voorzichtigheidsclausule in de voorwaarden opgenomen. De hiermee verbonden dekking kent een sleutelvergoeding, waarmee tegemoet wordt gekomen (tot _ 750) aan de kosten van wijziging van autosleutels of vervanging van sloten, indien de autosleutels na diefstal met braak of na beroving met geweld in bezit van onbevoegden zijn geraakt. De 15% extra eigenrisicoregeling bij diefstal, waarbij sleutels en/of een of meer delen van het kentekenbewijs in het motorrijtuig waren achtergelaten, komt hierdoor te vervallen.
Ook de Premium Auto Polis, die Turien aanbiedt voor exclusieve auto’s, zal op korte termijn worden vernieuwd.

Reageer op dit artikel