nieuws

Turien biedt aan werkgevers portaal voor zorg en verzuim

Archief

Turien & Co Assuradeuren introduceert een werkgeversportaal waarin de collectieve zorgverzekering en de verzuimverzekering van verschillende verzekeraars alsmede de re-integratiediensten zijn gecombineerd.

Het werkgeversportaal bestaat uit twee modules: één voor verzuimverzekeringen/administratie en één voor collectieve ziektekostenverzekeringen.
Het portaal ondersteunt de werkgever met de verzuimadministratie: de arbodienst wordt automatisch op de hoogte gesteld, terwijl ook het invullen van het formulier uit handen wordt genomen. De werkgever kan het hele verzuimtraject volgen. Zo krijgt de werkgever inzage in de actielijst waar wordt aangegeven wanneer welke actie ondernomen moet worden op basis van de Wet Verbetering Poortwachter. Ook kan de werkgever eigen acties toevoegen, zoals het op tijd sturen van een fruitmand.
Collectieve zorgpolis
Naast de verzuimadministratie ondersteunt het portaal de werkgevers ook bij de collectieve ziektekostenverzekering. Met behulp van het portaal kunnen nieuwe medewerkers voor de collectiviteit worden aan- en afgemeld. Wanneer een nieuwe medewerker in dienst treedt, krijgt hij automatisch een inlogcode om zijn zorgverzekering zelf online samen te stellen en te sluiten. Wanneer de werknemer uit dienst gaat, kan deze ook weer via het portaal worden afgemeld. De werknemer ontvangt dan automatisch een individuele aanbieding.
“Met het werkgeversportaal kan het intermediair een totaalproduct aanbieden rondom zorg en verzuim. Het intermediair kan de producten van meerdere verzekeraars op deze manier aanbieden”, aldus Turien. Op zorg- en verzuimgebied werkt Turien onder meer samen met Avéro Achmea, VGZ en De Goudse.
Het werkgeversportaal is te bereiken via www.turien.nl/werkgever.

Reageer op dit artikel