nieuws

Tuchtraad Financiële Dienstverlening logische opvolger Raad van

Archief

Toezicht

Als opvolger van de Raad van Toezicht Verzekeringen heeft het Verbond van Verzekeraars per 1 januari de Tuchtraad Financiële Dienstverlening ingesteld. Deze onafhankelijke Tuchtraad, verbonden aan het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid), behandelt de klachten van klanten over het gedrag van de verzekeraars.
De Tuchtraad biedt de consument een extra loket in aanvulling op de dienstverlening van het Kifid. Bij Kifid gaat het om kortlopende procedures die een bindende uitspraak kunnen opleveren. Daar wordt beoordeeld of een verzekeraar zich in een concreet geval redelijk heeft opgesteld. Bij de Tuchtraad gaat het om een principiële toetsing van het gedrag van de verzekeraar aan bijvoorbeeld in de branche geldende gedragsregels. Het gaat hier om zelfregulering die bindend is voor de leden van het Verbond. Voorbeelden hiervan zijn de gedragscodes op het vlak van persoonlijk onderzoek, letselschade en privacy van klanten.
Bewaking van goede naam
De Tuchtraad kan daarom worden beschouwd als de opvolger van de Raad van Toezicht Verzekeringen. Over talloze geschillen zijn hier gezaghebbende uitspraken gedaan die hebben geleid tot meer helderheid voor consumenten en de branche in de vorm van jurisprudentie. Dit alles onder het motto ‘ bewaking van de goede naam en faam van de verzekeringsbranche’. Van de elf leden tellende Tuchtraad hadden er zes ook al zitting in de Raad van Toezicht. Tot de nieuwelingen behoort professor Han Wansink.

Reageer op dit artikel