nieuws

Tucht van de markt

Archief

In de Staatscourant (179) geeft prof. dr. C.A. de Kam, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, zijn visie op het kabinetsstreven naar meer marktwerking. De Kam pleit voor afschaffing van kartels, prijsafspraken en monopolieposities. Zonder het expliciet te noemen, verwijst hij daarbij ook naar pensioenfondsen, verzekeraars en intermediair.

“Het is de hoogste tijd dat kapitaalverschaffers en groepen vrije beroepsbeoefenaren hun geprivilegeerde posities verliezen en worden blootgesteld aan de tucht van de markt. Het kabinet volgt daarom een kruistocht tegen bestaande machtsposities (kartels) en bolwerken van behoudzucht.
Pogingen om de tarieven van het notariaat meer marktconform te maken, hebben geleid tot een felle lobby tot handhaving van archaïsche en marktvreemde notaristarieven. Advocaten zien hun procesmonopolie bedreigd en stribbelen op allerlei manieren tegen om bijvoorbeeld juristen in loondiensten in hun rangen toe te laten. Apothekers verdienen miljoenen door tekortschietende prijswetgeving van de overheid.
Grotere marktwerking is het meest doeltreffende instrument om topinkomens en hoge winsten van beschermde aanbieders van goederen en diensten af te breken en de prijzen voor consumenten omlaag te krijgen. Het valt hierbij op dat juist de PvdA tot nu toe slechts lauwwarme steun geeft aan pogingen de macht van bestaande kartels te breken.”

Reageer op dit artikel