nieuws

Triodos Assurantiën bezint zich op toekomst

Archief

Triodos Assurantiën, sinds begin dit jaar een 100% dochter van de gelijknamige ‘groene’ bank, heeft een intern onderzoek ingesteld naar de rol van het assurantiebedrijf in de toekomst.

Het management van Triodos Bank besteedde tot voor kort relatief weinig aandacht aan het assurantiebedrijf. Aanvankelijk was het zelfs de bedoeling om de afdeling Assurantiën samen te voegen met die van Sparen & Beleggen en Betalingsverkeer. Dat besluit is niet uitgevoerd, mede door “een aantal bezwaren die zichtbaar werden en om nader onderzoek vroegen”, aldus het management. Inmiddels is het assurantiebedrijf begin dit jaar als een volwaardige dochteronderneming onder de bank gehangen.
Bescheiden rol
Met zes medewerkers en een brutopremie-omzet van f 3,5 (4,0) mln per jaar speelt het assurantiebedrijf vooralsnog een bescheiden rol. Tot dusver zijn de activiteiten beperkt gebleven tot de bemiddeling in schadeverzekeringen voor primair bedrijven en vaak nog uitsluitend in producten gelieerd aan de kredietverlening. “Verzekeringen zijn uitsluitend een bij- of serviceproduct”, legt de begin deze maand aangetreden manager Andreas Reigerman (37) uit. Hij was voorheen tien jaar werkzaam voor ING Groep, onder meer bij de loondienstorganisatie RVS. Laatstelijk was hij hoofd back-office operations bij de Postbank.
Reigerman heeft nu opdracht gekregen binnen enkele maanden een businessplan aan de bankdirectie voor te leggen. Het doel is om het bemiddelingsbedrijf beter in de markt te positioneren, zegt Reigersman. “In het kader daarvan zou kunnen worden besloten om voortaan ook andere verzekeringsproducten aan te bieden”.
Triodos Assurantiën zegt twintig verzekeraars in de boeken te hebben staan, maar met een kleiner aantal maatschappijen regelmatig zaken te doen. De provisie-inkomsten uit verzekeringen van de bank bedroegen vorig jaar bijna f 0,8 (0,9) mln.
Bankbedrijf
Het bankbedrijf heeft ook een ambitieuze doelstelling geformuleerd: binnen vier jaar moet het klantenbestand worden verdubbeld. Om dit doel te bereiken, worden nieuwe producten en diensten aangeboden, komt er een andere prijsstelling en wordt een intensieve marketingcampagne gelanceerd.
De kredietportefeuille van de bank groeide vorig jaar in ons land met 15% (42%) tot f 385,4 (334,5) mln. De toevertrouwde middelen namen met 44% (16%) toe tot f 498,0 (346,6) mln. De nettowinst beliep f 3,7 (3,4) mln.
Het Groenfonds en ook de Meerwaardefondsen die in samenwerking met Delta Lloyd worden aangeboden, zijn ondergebracht in een nieuwe dochter: Triodos Fonds Management.
Het aantal medewerkers in ons land steeg naar 88 (62), mede dankzij twee ‘open dagen’ waarop circa 150 mensen afkwamen.
De aandelen van de bank zijn in handen van onder meer Achmea 3,9% (6,3%), Delta Lloyd 6,5% (6,0%), Friesland Bank 6,6% (6,2%), PGGM 3,8% (6,2%) en SNS Reaal 6,6% (6,3%).

Reageer op dit artikel