nieuws

Trias introduceert compleet verzuimpakket

Archief

Onder de naam Trias Vitaal heeft Trias een verzuimpakket geïntroduceerd waarmee werkgevers de verzekering en verzuimbeheersing in één hand hebben. Voor de verzekeringen wordt samengewerkt met De Goudse. Doelgroep is het mkb.

Trias Vitaal omvat de volgende vier modules: zorgverzekering (particulier en ziekenfonds), verzuimverzekering, verzuimmanagement en verhaalservice bij loon/letselschade. De eerste drie modules kunnen gecombineerd of los worden gesloten, de verhaalservice wordt daar aan toegevoegd. Met dit pakket heeft Trias voor de werkgever één loket gecreëerd voor alle zaken rondom verzuim. Met één digitale verzuimmelding zet de werkgever het gehele ziektewettraject volgens de Wet Poortwachter in werking, inclusief de nodige interventies. Via het Vitaal Managementinformatiesysteem ontvangt de werkgever zeven dagen per week informatie waarmee hij op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in zijn bedrijf.
Voor de particuliere ziektekostenverzekering binnen het pakket werkt Trias samen met De Goudse, die al sinds jaar en dag risicodrager is voor de particuliere hoofdverzekeringen die Trias onder eigen label voert. Trias is wel risicodrager voor de aanvullende (ziekenfonds)polissen. De samenwerking met De Goudse betreft ook de verzuimverzekering – waarbij gekozen kan worden voor een conventioneel product of een stop-lossvariant – en de WAO-gatverzekering. De verzekeringen wijken volgens Trias af op het punt van interventiekosten. Trias betaalt 80% van de factuurkosten voor interventiediensten, zoals mediation, met een maximum van e 2.500 per werknemer per jaar.
Voor medische behandelingen op de ziektekostenverzekering garandeert Trias een 0-wachttijd. “Dat betekent dat we zo nodig gebruik, bijvoorbeeld voor RMI-scans waar lange wachttijden voor gelden, gebruik moeten maken van privéklinieken.”
De verzuimregistratie en de verzuimbegeleiding neemt Trias zelf ter hand. Ook het verhalen van schade gebeurt in eigen huis. In speciale gevallen schakelt Trias op basis van no cure no pay voor de werkgever een advocaat in. De arbo-arts wordt voorlopig betrokken van arbodienst ArboExtra. Het is de bedoeling een eigen arbo-arts aan te stellen. “De samenwerking met een arbodienst is niet nodig, want begin volgend jaar als het Vitaal-pakket effectief wordt, zijn werkgevers niet meer verplicht zich bij een arbodienst aan te sluiten.”
Trias brengt het Vitaal-pakket onder de aandacht van het mkb via regionale workshops. Dit gebeurt vanaf de tweede helft van september. De insteek hierbij is niet de ziektekostenverzekering maar de verzuimbeheersing.
Samenwerking met VGZ-IZA
Trias zegt desgevraagd dat de samenwerking met De Goudse voor Trias Vitaal niet betekent dat een toekomstige samenwerking met VGZ-IZA van de baan is. Trias is met 350.000 verzekerden in het kader van de nieuwe basisverzekering een betrekkelijk kleine verzekeraar en zoekt mogelijkheden om zich in de toekomst te handhaven. Kortgeleden zei Trias alle opties, ook een fusie, tegen het licht te houden (zie AM 14, pag. 35). Trias wil op dit moment niet zeggen hoe het met de plannen met VGZ-IZA staat.

Reageer op dit artikel