nieuws

Trias in zee met moskeeën

Archief

Zorgverzekeraar Trias heeft collectiviteitsafspraken gemaakt met de Marokkaanse moskeeën in Gouda, maar ook met het Turks Sociaal Cultureel Platform in Leerdam en het Platform Turkse Dordtenaren.

De leden van de moskeeën en de platformen krijgen korting op zowel hun standaardverzekering als op hun aanvullende verzekering. Voor de leden van Marokkaanse moskeeën geldt een korting van 6% op de basisverzekering en 5% op de aanvullende pakketten. Voor de leden van het Turkse Platform in Leerdam liggen deze percentages op respectievelijk 7 en 5% korting. De leden van het Turkse Platform in Dordrecht ontvangen 8% korting op zowel de basis- als de aanvullende verzekeringen.
Besnijdenis
Op verzoek van de doelgroepen heeft Trias in het Aanvullend Extra Pakket en het Aanvullend Totaal Pakket een “royale vergoeding” opgenomen voor niet-medische besnijdenis bij jongens tot en met 17 jaar. Deze besnijdenis wordt volledig vergoed als hij uitgevoerd wordt bij het Besnijdenis Centrum Nederland of door een in Nederland gevestigd medisch specialist. Er is ook een vergoeding voor besnijdenis met medische indicatie. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden, maar er moet wel vooraf toestemming gevraagd worden voorzien van een schriftelijke aanvraag van de behandelende specialist. Voor jongeren tot 18 jaar geldt dan ook de kostendekkende vergoeding van _ 225. Voor 18 jaar en ouder wordt tot maximaal _ 600 vergoed.
Thuiszorg
Trias heeft ook collectiviteiten gesloten met vier thuiszorgorganisaties, te weten Vierstroom, Zorgring, Internos en Opmaat. Voor alle vier de organisaties geldt een korting van 7% op de basisverzekering en 5% op de aanvullende pakketten. Binnen de aanvullende pakketten is er extra budget voor cursussen en niet-medische hulpmiddelen.
niet-medische besnijdenis opgenomen.

Reageer op dit artikel