nieuws

Trias heeft goed jaar achter de rug

Archief

Bij het particuliere bedrijf van zorgverzekeraar Trias steeg vorig jaar het brutopremie-inkomen met 14% naar e 49,6 (43,5) mln. Het technisch resultaat kwam uit op e 4,5 (4,3) mln en het nettoresultaat op e 4,9 (5,5) mln.

Het particuliere bedrijf van Trias – de OWM Trias Aanvullende Verzekeringen – omvat aanvullende verzekeringen waarvoor Trias het risico draagt en maatschappijpolissen en standaard(pakket)polissen die zijn herverzekerd bij De Goudse. Het aantal hoofdverzekerden met een particuliere polis steeg vorig jaar naar 17.628 (12.695) De groei werd vooral bereikt in de individuele sector. Het aantal aanvullende polissen steeg van 10.460 naar 16.460.
Van het brutopremie-inkomen had e 37,3 (36,1) mln betrekking op aanvullende verzekeringen. Een bedrag van e 12,4 (7,4) mln werd afgedragen aan herverzekeraar De Goudse en aan de pool van standaard(pakket)polissen.
Het schadebedrag kwam uit op e 28,0 (26,4) mln. Dit bedrag is inclusief uitgaven en ontvangsten in verband met genoemde herverzekering en pooling. Inclusief de bedrijfskosten, die e 4,9 (5,7) mln bedroegen, kwamen de totale lasten op e 32,9 (32,1) mln.
Het technisch resultaat kwam uit op e 4,5 (4,3) mln. De opbrengsten uit beleggingen bedroegen e 1,0 (0,85) mln. Tezamen met andere lasten kwam het niet-technisch resultaat uit op e 0,4 (1,1) mln. Het nettoresultaat kwam uit op e 4,9 (5,5) mln. Het eigen vermogen van het particuliere bedrijf bedroeg e 31,7 27,0) mln.
Ziekenfonds
Het ziekenfonds van Trias telde eind vorig jaar 322.000 verzekerden (2002: 325.000). Het inkomen bedroeg e 532,5 (498,6) mln. Hiervan had e 89,7 (48,8) mln betrekking op de nominale premie. Met uitkeringen was een bedrag gemoeid van e 511,7 (478,5) mln. Het technisch resultaat kwam uit op e 0,3 (2,4) mln. De beleggingsopbrengsten bedroegen e 1,1 (1,1) mln. Het ziekenfonds boekte een nettoresultaat van e 1,5 (1,6) mln. Het eigen vermogen van het ziekenfonds steeg tot e 73,0 (71,2) mln.

Reageer op dit artikel