nieuws

Trias en VGZ-IZA onderzoeken alle vormen van samenwerking

Archief

Eind augustus nemen de zorgverzekeraars Trias en VGZ-IZA een besluit over toekomstige samenwerking. Alle opties, ook een fusie, worden tegen het licht gehouden.

Zorgverzekeraar Trias in Gorinchem zoekt een mogelijkheid om zich te kunnen handhaven in het toekomstige zorgverzekeringsstelsel. Trias is met 350.000 verzekerden een kleinere speler op de markt, vooral gezien in het licht van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel waarbij veel nadruk komt te liggen op het sluiten van contracten met zorgverleners. VGZ-IZA is met 2,8 miljoen verzekerden de grootste zorgverzekeraar in ons land.
Beide zorgverzekeraars zijn van huis uit ziekenfonds en hun oorspronkelijke werkgebieden liggen tegen elkaar aan. VGZ-IZA werkt van oudsher voornamelijk in Limburg en Noord-Brabant en Trias bestrijkt een gebied rondom de vestigingsplaats Gorinchem. De verzekeraars zeggen dat hun organisaties ongeveer gelijk opereren en dat zij met vergelijkbare administratiesystemen werken.
“We praten over alle mogelijke samenwerkingsvormen, maar het kan uiteraard ook zijn dat er niets uitkomt”, zegt VGZ-woordvoerder Bert Rensen. Een jaar of twee geleden zei VGZ te streven naar een omvang van drie miljoen verzekerden. “Met Trias zouden we dat al kunnen bereiken.”
De Goudse
Trias werkt op dit moment op particulier terrein samen met De Goudse. Het particuliere bedrijf van Trias omvat aanvullende verzekeringen en standaard(pakket)polissen waarvoor Trias het risico draagt en maatschappijpolissen die zijn herverzekerd bij De Goudse. Het is nog te vroeg om te zeggen hoe het met de samenwerking tussen Trias en De Goudse verder zal gaan.
Het particuliere bedrijf van Trias had vorig jaar een premie-inkomen van e 49,6 mln, een technisch resultaat van e 4,5 mln en een nettoresultaat van e 4,9 mln. Het ziekenfonds had een inkomen van e 532 mln en een nettoresultaat van e 1,5 mln (zie AM 13, pag. 50).
VGZ fuseerde begin dit jaar met de publiekrechtelijke ambtenarenverzekeraar IZA en is sindsdien de grootste zorgverzekeraar van ons land. VGZ-IZA heeft 2,8 miljoen verzekerden, onder wie 1,5 miljoen particulier verzekerden (inclusief 750.000 IZA-verzekerden). Het concern had vorig jaar een inkomen van e 3,1 mld en een nettoresultaat van e 11 mln. Het particuliere en aanvullende bedrijf had een premie-inkomen van e 840 mln, een technisch resultaat van e -24 mln en een nettoresultaat van e 2 mln (zie AM 12, pag. 21).

Reageer op dit artikel