nieuws

‘Transportschade slecht verzekerd’

Archief

Ruim 80% van de bedrijven heeft de afgelopen drie jaar te maken gehad met transportschade. Vaak was deze schade slecht of niet verzekerd, blijkt uit onderzoek door de ondernemersorganisatie voor logistiek en transport EVO.

De resultaten van het onderzoek naar transportschade onder zo’n vijftienhonderd bedrijven zijn vastgelegd in het rapport ‘Onderzoek ladingschade, verzekeringen en leveringscondities 2000’.
Uit dit rapport blijkt dat 81% van de onderzochte bedrijven in de laatste drie jaar transportschade heeft geleden. Met name ondernemingen die het transport hadden uitbesteed, waren twee tot drie keer slechter af dan bedrijven met eigen vervoer. Ruim driekwart van de bedrijven leed een gemiddelde schade van minder dan f 25.000; bij 20% was de schadelast groter dan 25 mille, en bij 5% zelfs meer dan een kwart miljoen. Veel voorkomende schadeoorzaken zijn: slechte belading, problemen bij het lossen, onvoldoende verpakking en fouten tijdens het vervoer. Veel van deze schade werd niet vergoed. “Bijna de helft van de respondenten deed tevergeefs een beroep op zijn verzekeraar. Claims werden afgewezen met verwijzing naar uitsluitingen in de polis”, aldus de EVO. Het onderzoeksrapport kost f 38,50, ex btw, en is verkrijgbaar bij de EVO in Zoetermeer, tel. 079-346.73.46.

Reageer op dit artikel