nieuws

Transportproduct UAP-NieuwRotterdam krijgt nieuw fusiejasje aangemeten

Archief

Ruim vierhonderd tussenpersonenrelaties en volmachthouders van UAP-NieuwRotterdam hebben in de afgelopen weken kennis kunnen maken met het ‘nieuwe’ productenpakket van UAP-NieuwRotterdam op het gebied van transport. Tijdens een ‘roadshow’ langs de vier regio’s, compleet met optreden van goochelaar Richard Ross, werd het pakket gepresenteerd.

Knallend vuurwerk, een goochelende directeur Transport en bruisende champagne moeten tijdens de presentaties van UAP-NieuwRotterdam – na Nationale-Nederlanden de grootste transportverzekeraar in ons land – maskeren dat er eigenlijk weinig nieuws te melden valt over de transportverzekeringen. Op zich is dat ook niet verwonderlijk, aangezien er niets mis was met de bestaande transportproducten van het voormalige NieuwRotterdam, en de ‘nieuwe’ producten daar een vrijwel exacte kopie van zijn.
Kennismaken
Joop Vorst, directeur Transport bij UAP-NieuwRotterdam geeft toe dat de wijzigingen aan het productenpakket vooral cosmetisch zijn. De bijeenkomsten in achtereenvolgens Naarden, De Wijk, Oisterwijk en Bergambacht waren volgens Vorst dan ook voornamelijk bedoeld om ook de tussenpersonen van het voormalige UAP kennis te laten maken met het transportproduct en de achterliggende organisatie.
Beide fusiepartners zijn hiermee van start gegaan met het presenteren van concrete ‘fusieproducten’ aan de twee distributiekanalen van voorheen. In juni zal in dit kader bijvoorbeeld de ‘nieuwe’ technische verzekering van UAP-NieuwRotterdam geïntroduceerd worden, waarbij vooral het voormalige distributiekanaal van NieuwRotterdam op de hoogte gebracht zal moeten worden, aangezien het een voormalig UAP-product betreft.
Naslagwerk
Het zou flauw zijn om te beweren dat er sinds de fusie helemaal níets veranderd is op transportgebied. Wél gewijzigd is bijvoorbeeld de presentatie van de verschillende producten die onder de branchecodering Transport vallen (behalve de transportverzekering zijn dat de werkmaterieelverzekering, de transportaansprakelijkheidsverzekering en de communicatie-apparatuurverzekering). Waar het intermediair het vóór de fusie met verschillende boeken moest doen, kan de tussenpersoon nu terugvallen op een zeer handzaam naslagwerk met alle producten ineen en overzichtelijke tarievenkaarten. Bovendien bevat het boek diverse tips en waarschuwingen die van pas kunnen komen bij de bemiddeling in transportverzekeringen.
Andere wijzigingen werden doorgevoerd in de voorwaardensfeer. Zo is de eigen-risicoregeling bij de werkmaterieelverzekering gewijzigd. Voorheen gold er een eigen risico van f 750 en voor iedere volgende schade in het zelfde jaar een verdubbeld eigen risico. In het vervolg geldt er slechts een eigen risico van f 750. Daarnaast is er in aansluiting op de wettelijke verplichting een dekking van f 15 mln bij vervoer van gevaarlijke stoffen. Hier wordt een vaste premie voor gevraagd van f 35.
Het nieuwe productenpakket van UAP-NieuwRotterdam: mooi, maar weinig nieuws.

Reageer op dit artikel