nieuws

TransAXA moet intermediair helpen

Archief

De problemen van AXA bij het wegwerken van achterstanden, mede ontstaan door de overname van Guardian vorig jaar april, hebben geleid tot de versnelde bouw van een geautomatiseerd systeem voor tussenpersonen: TransAXA.

Met behulp van TransAXA, een applicatie die in het extranet van de verzekeraar wordt gehangen, kan de tussenpersoon zelf een verkort aanvraagformulier voor een polis invullen. Alle veertien producten uit het AXA Privé Pakket zijn opgenomen in TransAXA.
“De acceptatie vindt plaats met behulp van een kennissysteem, waarin alle underwriting-regels zijn ondergebracht”, vertelt projectmanager Klaas Rijpsma. “Hiermee wordt ongeveer 80% van de risico’s afgevangen.” Het systeem voorziet op dit moment alleen nog in het sluiten van nieuwe polissen. Het doorvoeren van mutaties wordt in het voorjaar gerealiseerd.
Tussenpersonen krijgen toegang tot TransAXA via een gebruikersnaam en een pincode. Verder worden alle bestanden voorzien van encryptie en een elektronische sleutel. “De veiligheid zou op deze manier voldoende gewaarborgd moeten zijn”, zegt Rijpsma.
Twee dagen
Als de tussenpersoon de polis heeft aangevraagd en hij is geaccepteerd door TransAXA, wordt deze automatisch verwerkt in de administratieve systemen van de verzekeraar. “Dit gebeurt ’s nachts”, vertelt Rijpsma. “Dit heeft als gevolg dat de polis er niet à la minute uitrolt, maar in ongeveer twee werkdagen bij de tussenpersoon of zijn klant kan zijn. In de proeffase is de afspraak dat dit maximaal vijf werkdagen mag zijn.”
Er wordt door AXA niet meer om een handtekening gevraagd onder de polisaanvraag. “Wij hebben een vertrouwensband met ons intermediair. Zij op hun beurt ook weer met hun klant en op deze manier neemt de verwerkingssnelheid toe”, legt Rijpsma uit. “Bovendien voert de tussenpersoon zelf de aanvraag in en is hij dus ook verantwoordelijk voor eventuele fouten. Hij kan natuurlijk wel zelf de handtekening van de verzekeringnemer vragen.”
Als de mutatiemogelijkheid geïmplementeerd is, wordt daarna een module voor het online melden van schades gebouwd. “Die zal waarschijnlijk aan het eind van het jaar opgeleverd worden.”
Proef
TransAXA draait momenteel in een proef bij vijfentwintig tussenpersonen. “Daar zijn wat problemen naar boven gekomen, die we inmiddels hebben opgelost. We zijn nu in een laatste testfase aanbeland en vervolgens gaan we het gefaseerd aan onze tussenpersonen aanbieden”, vertelt Rijpsma. “Dat wordt waarschijnlijk per 1 maart.”
Het projectteam bestudeert ook de mogelijkheden die de door de systeemhuizen ontwikkelde Generieke Interface Module (GIM) biedt. “Ons doel is het de tussenpersoon zo makkelijk mogelijk maken met een zo goed mogelijk renderende portefeuille.”

Reageer op dit artikel