nieuws

Trage verwerking doet omzet levenbedrijf Delta Lloyd stijgen

Archief

Het brutopremie-inkomen van de levensverzekeraars van Delta Lloyd Nuts Ohra (DLNO) is in het eerste kwartaal van dit jaar met liefst 30% gestegen ten opzichte van vorig jaar. De oorzaak ligt echter in de vertraagde administratieve verwerking van koopsompolissen uit het jaar 2000.

Delta Lloyd Leven, de intermediairmaatschappij van het concern, verhoogde de premie-omzet met 34% tot f 1.226 (915) mln, terwijl direct-writer Ohra tot een premiestijging van 18% kwam tot f 204 (173) mln. “De groei bij Delta Lloyd werd onder meer veroorzaakt door overloop van koopsompolissen die als gevolg van het nieuwe belastingplan nog in 2000 waren gesloten”, zo zegt het concern in een toelichting. Bij Ohra Leven is de premiestijging “in belangrijke mate te danken aan de overloop van koopsompolissen”.
DLNO-bestuursvoorzitter Niek Hoek ontleent desondanks vertrouwen uit de cijfers en spreekt de verwachting uit dat Delta Lloyd Nuts Ohra over 2001 een duidelijke groei in omzet en winst zal realiseren. “In de levenmarkt zien we dat de nieuwe belastingwetgeving vooralsnog minder impact heeft op de inkomsten dan was verwacht: we zien een mooie stijging van het brutopremie-inkomen.”
Bij Delta Lloyd Leven zijn er nog wel andere oorzaken voor de premiestijging aan te wijzen dan de vertraagde boekhouding. “Sterke groei werd geboekt op de conversie van expirerende lijfrentepolissen in nieuwe verzekeringen. Daarnaast werd in dit kwartaal een pensioencontract geboekt van 13.000 medewerkers van het voormalige Fokker.”
Arbeidsplaatsen
Delta Lloyd Nuts Ohra verwacht dat dit jaar meer synergievoordelen van de fusie zichtbaar gaan worden. “Onder meer door het integreren van de backoffices”, aldus topman Hoek. Ohra lijkt daar het meest mee te worden geconfronteerd. “Voor de focus van Ohra op direct-writing en e-business worden het komende jaar belangrijke organisatorische veranderingen doorgevoerd. Door middel van aanzienlijke efficiency-verbeteringen in de nieuwe organisatie verdwijnen de komende jaren zo’n tweehonderd van de ruim negenhonderd arbeidsplaatsen. Deze ontwikkelingen komen de winstgevendheid van Ohra sterk ten goede.”
De personele afslanking was eind vorig jaar al aangekondigd (zie AM 23, 2000). “Uitgangspunt is dat er geen gedwongen ontslagen vallen”, zei Ohra-woordvoerder Rik van Zutphen toen. Middelen daarvoor zijn een stop op tijdelijke arbeidskrachten, overplaatsingen binnen het concern en natuurlijk verloop. Als voorbeeld van backoffice-activiteiten die kunnen worden samengevoegd, noemde Van Zutphen toen schade-afhandeling.
Schade
Over het schade- en zorgbedrijf van Delta Lloyd Nuts Ohra is Niek Hoek goed te spreken. “Die activiteiten staan weer op winst, zoals we hadden voorzien.” Het brutopremie-inkomen Schade steeg voor het hele concern met 6% tot f 516 (488) mln. Bij Delta Lloyd Schade stegen de premies met 3% tot f 417 (405) mln, terwijl bij Ohra de schadepremies met 7% daalden tot f 37 (40) mln.
Het totale schaderesultaat kwam uit het rood: f 5,7 (-15,9) mln. Ohra verbeterde tot f 3,3 (2,4) mln, terwijl Delta Lloyd een forse sprong maakte van f 19,0 mln in de min naar f 1,1 mln in de plus. Het technische resultaat Schade bleef bij Delta Lloyd nog wel negatief: f -9,7 (-26,2) mln.
De premie-omzet uit zorgverzekeringen steeg concernbreed met 11% tot f 707 (638) mln, waarvan f 356 (317) mln voor Delta Lloyd (+12%) en f 351 (322) mln voor Ohra (+9%). Het totale resultaat verbeterde tot f 8,1 (1,5) mln. Delta Lloyd Zorg klom uit het rood, f 3,8 (-2,4) mln, al zakte het technische resultaat verder weg tot f -11,2 (-8,4) mln. Het brutoresultaat van Ohra Zorg kwam uit op f 4,4 (4,0) mln.
De nettowinst van DLNO is in het eerste kwartaal van dit jaar met 6% gegroeid naar f 151,8 (143,5) mln. Daarvan is f 102,0 (89,9) mln afkomstig van vlaggenschip Delta Lloyd, f 9,0 (10,6) mln van Ohra en f 3,8 (1,3) mln van Delta Lloyd Deutschland (voornamelijk Berlinische Leben).
Niek Hoek: “We zien een mooie stijging van het brutopremie-inkomen Leven.”

Reageer op dit artikel