nieuws

Trage administratie maakt van januari recordmaand

Archief

Voor het eerst heeft de nieuwe productie van individuele levensverzekeringen in één maand tijd meer dan twee miljard gulden premie opgeleverd. Januari 2001 is met een premie-omzet van f 2.175 mln een recordmaand geworden en verslaat daarmee de producties van januari 2000 (f 1.835) en december 2000 (f 1.753). Het aantal polissen, 179.600, is geen record. Zo staat in januari 1999 een recordaantal van 234.600 polissen in de boeken.

De recordproductie die het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt is deels te wijten aan vertraging in de administratie van verzekeraars, waardoor een deel van de decemberproductie in de boeken over januari terecht komt. Hoe groot dat aandeel is, is niet te zeggen. Duidelijk is wel dat de recordproductie deels ook voortkomt uit de direct ingaande lijfrenten, die met een maandproductie van f 722 mln zo’n f 350 mln boven de gemiddelde maandproductie uitstijgen. Verder lijkt de productie van uitgestelde lijfrenteverzekeringen tegen koopsombetaling geen enkele hinder te ondervinden van het nieuwe belastingstelsel. De maand productie van f 937 mln is f 188 mln hoger dan een jaar eerder en slechts f 21 mln lager dan in december vorig jaar.
De spaarkasproductie is na de decemberexplosie – toe te schrijven aan Spaarbeleg – weer terug in zijn dalende lijn. In januari bedroeg de productie f 14,1 mln. Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom kapitaal premie premie kapitaal (x 1.000) (in f mln) (x 1.000) (in f mln) december 2000 Guldenscontracten 49,1 2.748,1 44,7 35,8 18,1 1.122,7 596,1 w.v. Verbonden aan hypotheek 5,2 755,3 10,0 7,4 0,0 3,4 1,0 Pensioen uitgesteld 1,1 357,6 5,3 11,9 0,1 69,3 44,3 Lijfrente uitgesteld 1,2 147,4 3,4 8,8 10,0 292,5 193,2 Direct ingaande rente – – – – 3,1 567,9 313,2 Levenslang bij overlijden 28,4 248,5 6,8 0,0 0,6 3,9 3,3 Spaarverzekering 1,9 126,6 10,9 3,0 1,6 21,5 19,4 Risicoverzekering 9,8 1.011,6 6,7 0,0 1,8 146,9 11,8 Overig 1,4 101,1 1,6 4,6 1,0 17,4 9,8 Beleggingseenheden 62,1 4.812,3 170,2 222,7 51,5 829,6 683,8 w.v. Verbonden aan hypotheek 10,5 1.922,7 37,2 29,6 0,0 5,3 5,2 Pensioen uitgesteld 3,1 595,2 17,5 11,8 0,2 12,2 7,8 Lijfrente uitgesteld 24,4 1.308,3 68,9 113,3 49,3 596,1 570,1 Direct ingaande rente – – – – 0,5 157,1 59,6 Levenslang bij overlijden 0,0 1,2 0,0 0,0 – – – Spaarverzekering 21,4 860,0 42,7 62,3 1,4 35,5 31,3 Risicoverzekering 0,3 73,7 1,5 1,2 0,0 0,6 0,4 Overig 2,5 51,2 2,4 4,1 0,0 22,9 9,4 Januari 2001 Guldenscontracten 55,0 3.128,8 48,0 33,5 35,0 2.180,0 1.193,0 w.v. Verbonden aan hypotheek 5,7 997,8 10,9 6,7 0,0 1,7 1,2 Pensioen uitgesteld 1,2 439,2 7,5 4,4 0,2 79,2 61,3 Lijfrente uitgesteld 1,7 151,7 3,3 9,8 17,9 624,5 417,6 Direct ingaande rente – – – – 6,3 982,7 643,4 Levenslang bij overlijden 31,5 187,8 5,2 0,0 0,5 2,6 2,0 Spaarverzekering 2,9 118,6 14,1 8,5 3,3 48,4 33,0 Risicoverzekering 11,1 1.146,8 6,0 0,0 5,8 419,0 29,2 Overig 0,9 86,9 0,9 4,0 1,0 21,9 5,3 Beleggingseenheden 59,0 5.368,0 164,5 215,9 30,6 658,3 520,5 w.v. Verbonden aan hypotheek 13,2 2.381,4 47,8 27,8 0,0 5,4 5,4 Pensioen uitgesteld 3,2 691,5 19,0 22,3 0,2 7,5 7,7 Lijfrente uitgesteld 17,5 1.184,4 43,6 65,5 28,5 406,6 396,8 Direct ingaande rente – – – – 0,5 184,1 78,7 Levenslang bij overlijden 0,0 9,0 0,0 0,1 – – – Spaarverzekering 21,3 933,5 48,5 92,6 1,3 39,2 25,3 Risicoverzekering 0,9 81,5 1,4 1,7 0,0 0,3 0,3 Overig 2,9 86,8 4,2 5,9 0,1 15,3 0,3 Totaal Spaarkasbedrijf Aantal Spaar- Spaar- Risico- (x 1.000) bedrag premies premies december 2000 Verbonden aan hypotheek 0,0 1,2 0,2 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 5,6 174,2 25,0 3,8 Zonder clausule 6,1 182,5 15,0 1,5 Totaal 11,7 357,9 40,2 5,3 januari 2001 Verbonden aan hypotheek 0,0 1,0 0,1 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 1,4 46,8 5,9 0,8 Zonder clausule 4,9 93,6 6,0 1,3 Totaal 6,3 141,4 12,0 2,1 (in f mln) Nieuwe spaarkasproductie 1999 2000 2000 2001 dec. jan. dec. jan. Spaarpremie ineens 12,5 5,4 22,9 5,0 Spaarpremie periodiek 10,5 6,6 17,3 7,0 Risicopremie ineens 1,9 0,8 3,1 1,1 Risicopremie periodiek 1,6 1,7 2,2 1,0 Spaargelden 2000 2001 jaar okt. nov. dec. jan. 1) Tegoed op deposito’s begin periode 287,2 292,2 293,7 293,6 295,8 Stortingen 186,0 18,5 17,7 18,3 28,9 Terugbetalingen 184,2 17,8 18,3 18,9 22,8 Spaarverschil 1,9 0,7 -0,6 -0,7 6,2 Rente 3,9 0,7 0,6 2,9 1,2 Besparingen 5,8 1,4 -0,0 2,2 7,4 Correcties en statistische verschillen 1,4 Tegoed op deposito ’s einde periode 293,0 293,7 293,6 295,8 304,6 (in f mld) 1) Begin nieuwe reeks door wijziging rapportageplichtige kredietinstellingen.

Reageer op dit artikel