nieuws

Touw gaat niets uit de weg

Archief

Uitbreiding en internationalisering zijn in de verzekeringswereld aan de orde van de dag. Zo ook in de expertisebranche. Touw Holding, gespecialiseerd in maritieme expertise, blaast daarin een aardig partijtje mee. Directeur Maup Hoppzak ziet aan die ontwikkelingen voorlopig nog geen einde komen: “Misschien ontstaat er ooit nog eens één groot internationaal maritiem expertisebedrijf.”

door Rob van de Laar
Maup Hoppzak leek aanvankelijk niet in de wieg gelegd voor het expertisevak. “Mijn interesse ging uit naar het geschiedenisvak”. Maar geschiedenisleraar worden leek Hoppzak ook niets. Uiteindelijk koos hij voor een studie Scheepsbouw aan de HTS. Na zijn studie werkte Hoppzak twee jaar onder meer als ‘manusje-van-alles’ in de machinefabriek van Bolier en bij bergingsbedrijf Smit-Tak. Door zijn vader werd hij 24 jaar geleden tegen wil en dank de expertisewereld ingesleurd. Hoppzak senior was aandeelhouder bij Touw en bood zijn zoon een baan als schade-expert aan. “Ik probeer het een half jaar en als het me niet bevalt, ben ik weer weg”, zei de jonge Maup. Hij werd echter gegrepen door het vak en sinds 1995 is hij directeur van Touw Holding.
Stroomversnelling
In 1989 werd Hoppzak mede-aandeelhouder bij het maritieme expertisebureau Touw, waar toen tien experts werkten. Zes jaar later verliet de laatste telg uit de Touw-familie de zaak, waarna de vraag werd opgeworpen wie het management wilde gaan voeren. Hoppzak zag dat wel zitten en houdt zich sindsdien voor 100% bezig met het management.
Onder Hoppzak is Touw in een stroomversnelling terecht gekomen. In 1996 werd samen met Ed Jansen het expertisebureau Touw-Jansen in Antwerpen opgericht. Datzelfde jaar ontstond Touw Holding en werd het kantoor op de Maasvlakte geopend. In 1997 volgde de overname van de in problemen verkerende stadsgenoot De Beijer, die gevestigd was in Rotterdam-Zuid. Vanuit het centrum verhuisde Touw het jaar erna naar de Waalhaven, net als De Beijer. Twee jaar geleden werd vervolgens de Total Claims Management Group (TCMG) opgericht. “Dat idee hadden wij al jaren: een claimsmanagementorganisatie die zich bezighoudt met regres”. Het afgelopen half jaar kwam Touw in het nieuws met de overname van het Vlaardingse expertisebureau Marinco Survey en dit jaar met de voorgenomen fusie met expertisebureau Binnendijk-Bree uit Amsterdam.
En nog lijkt de ontwikkeling van de holding niet gestopt. De fusie met Binnendijk-Bree is nog niet rond, maar Hoppzak is alweer internationaal zaken aan het doen. “Ik reis momenteel nogal vaak op en neer naar Londen”, meldt de Touw-directeur. “Wat ik daar doe? Daar kan ik nog niks over zeggen, maar het is iets groots.”
Niet stilzitten
Ondanks de schijnbare expansiedrift is Touw niet actief op zoek naar uitbreiding: “We hebben nooit echt naar overnames of fusies gezocht. Het meeste komt op je weg: de mensen zijn naar ons toe gekomen.” Marinco, dat voor een groot aantal Nederlandse banken en rederijen werkt, was voor de overname door Touw eigendom van een Cypriotische onderneming. “Die mensen hadden echter geen enkele affiniteit met expertise. Daardoor waren de mensen die bij Marinco werkten niet gelukkig. Ik ben toen eens op Cyprus gaan praten met als resultaat dat wij Marinco hebben overgenomen.”
De fusie met Binnendijk-Bree is even ‘terloops’ tot stand gekomen. Tijdens diverse vergaderingen kwam Hoppzak Dik de Jongh van Binnendijk-Bree tegen. “Het klikte zo goed dat we nu al samen een extra etage in dit gebouw huren om personeel te huisvesten. En dat terwijl de fusie nog niet rond is. Dat geeft toch wel blijk van vertrouwen.”
Hoewel jullie niet op zoek zijn, handelen jullie wel heel snel als zich een overname- of fusiekans voordoet. “Het is gewoon een samenloop van omstandigheden. En we praten altijd; we zijn razend benieuwd waar mensen aan denken. Dus we gaan geen gesprekken uit de weg. We leren er ook altijd weer van”.
Om bij Touw als expert aan de slag te kunnen, heb je een HTS-diploma nodig. “Nautische of technische kennis is een vereiste”, aldus Hoppzak. “De verzekeringskennis brengen we zelf bij. Onze medewerkers moeten een Nivre-opleiding doen.” Qua personeelsbeleid heeft er zes jaar geleden een cultuuromslag plaatsgevonden bij Touw. “Voor 1995 waren we als aandeelhouders niet open naar het personeel. Ook niet naar buiten toe trouwens. Toen had je van mij echt de omzetcijfers niet gekregen, hoor. Dat is volledig veranderd. We hebben nu een personeelsvertegenwoordiging en mensen vertellen anderen dat ze met plezier bij ons werken. We nemen geen enkele beslissing meer zonder dat het personeel zijn mening heeft gegeven”.
Hoppzak vindt het ook belangrijk dat het bedrijf geografisch geconcentreerd is. “Dat is de enige manier om synergie te bereiken. Als je verschillende kantoren hebt, dan blijf je zitten met het feit dat jij niet weet wat zij doen en zij weten niet wat jij doet. Als iedereen in één gebouw werkt, weet je wat er gebeurt. Je maakt dan ook beter gebruik van elkaars kennis.”
Wrakken opruimen
De vraag rijst of er binnen het kleine wereldje van de maritieme expertise nog wel groeimogelijkheden zijn. Hoppzak: “Op internationaal gebied kunnen we nog groeien in berging en wrakopruiming. Dat is altijd het terrein geweest van de Engelsen. De mensen die daarin werken, zijn nu echter tegen de 65 jaar. Wij hebben mensen van rond de 45 die dat werk ook kunnen doen. En de Engelse markt krijgt nu door dat niet alleen alles wat uit Engeland komt, goed is.”
Er zijn dus niet veel experts op maritiem gebied. “Bij de VESW – de voorloper van de afdeling Scheepvaart en Techniek van de BCE – waren 100 experts aangesloten en die zijn er nu nog.” Groei binnen Nederland is volgens Hoppzak alleen mogelijk door overnames. “Die intentie hebben wij momenteel niet. Alleen kleine specialistische bedrijven, daar zouden we wel onderzoek naar doen.”
Voor Hoppzak telt het werkplezier. “Waar we tegenaan lopen is dat de directeur-grootaandeelhouders van de kleinere bedrijven denken dat de waarde van hun bedrijf heel groot is. Maar zij vergeten dat de mensen de waarde van je bedrijf bepalen. Wij leiden onze mensen zelf op en we zorgen ervoor dat iedereen het hier naar zijn zin heeft. We brengen ze ook een stukje bedrijfscultuur bij. Veel experts komen hier als ze onder de dertig zijn. Dan hebben ze nog geen bedrijfscultuur achter de rug. Bij ons lopen zelden mensen weg.”
Bedreigingen
Touw zoekt waar mogelijk de samenwerking met collega-expertisebureaus. Hoppzak: “Met Arntz-Van Helden hebben wij het computersysteem DCC toegankelijk gemaakt voor opdrachtgevers.”
Ook in het buitenland slaat Touw de handen ineen met andere expertisebureaus. “We werken met bijvoorbeeld Seawise in Londen en Singapore en Gielisch in Düsseldorf.” Ook hier speelt het toeval soms een rol bij het totstandkomen van een samenwerking. “In Nigeria werken we met Oku Okuwosa. Dat is een hele goeie, heeft in Zweden gestudeerd. Ik kwam hem ooit tegen op een congres. Voor ons is zo’n samenwerking heel prettig, want er staan niet veel mensen te trappelen om naar Nigeria te gaan. Ik was zelf ook altijd heel blij als ik in Lagos weer door de douane heen was en op het vliegtuig naar Nederland zat te wachten.”
De samenwerking met buitenlandse werven wil nog wel eens wat minder vlot verlopen. “Je bent veel meer tijd kwijt met het opstellen van een contract. In Nigeria waren we er ooit na drie weken nog niet uit met de werf. Toen hebben we het schip – waarvan nog één van de twee schroefassen heel was – maar ter reparatie naar Ivoorkust gevaren.”
Hoppzak is als expert een aantal keren bedreigd, onder meer door mensen die hun eigen schip lieten zinken. Hij legt uit dat de toedracht dan bij het onderzoek vrij snel aan het licht komt, ondanks de deskundigheid van de dader. “Ach, een mens in nood doet rare dingen”. Die bedreigingen zijn nooit reden geweest om het expertisevak vaarwel te zeggen. “Het is maar een paar keer voorgekomen”, reageert Hoppzak laconiek. “Bovendien ben ik een van de weinigen die dat bij Touw is overkomen”. Heimwee naar de praktijk van de expertise heeft hij niet. “Ik heb in 1995 gekozen voor het management. Ik heb daar geen enkele opleiding in, maar het gaat prima. Besturen vind ik heel erg leuk.”
Overname
Een overname door een grotere onderneming is voor Hoppzak niet aan de orde. “Je krijgt dan mensen aan het roer die niets weten van maritieme expertise. Je kunt naar mijn idee geen management doen bij expertisebureaus als je zelf het werk niet hebt gedaan. De markt accepteert dat ook slecht”. Touw zal dus voorlopig niet dezelfde weg gaan als Arntz Van Helden, dat onderdeel is van Van Ameyde. Maar hij sluit niets uit: “We zijn wel een paar keer benaderd voor overname, maar we hebben altijd gezegd: ‘we zijn niet te koop’. Alleen bij nieuwe internationale ontwikkelingen moeten we misschien aansluiting zoeken bij een grotere onderneming om daarmee ons eigen voortbestaan zeker te stellen. Maar als je onderdeel bent van een groot bedrijf, kun je al die grote beslissingen ook niet meer zelf maken. Er moet een vorm van concurrentie overblijven. Als er één groot expertisebedrijf ontstaat, dan worden alleen de kleinere expertisebureaus daar beter van”.
Touw haalt op jaarbasis een rendement van 4%. “Je betaalt in deze sector hoge salarissen. De mensen zijn allemaal bereid om naar het buitenland te gaan en zo’n zestig à zeventig uur per week te werken. Verder hebben we veel kosten gemaakt aan opleiding en marketing, want je wilt toch verder. Het gevaar dat we niet meer quitte spelen, is echter heel klein. Door de verbreding die we hebben ingezet, zijn we ook minder afhankelijk van één markt. We hebben altijd het meest breed gewerkt van alle expertisebureaus in onze branche.”
“We zouden dat rendement nog wel omhoog kunnen brengen door bijvoorbeeld te snijden in de opleidingskosten, maar aan de andere kant: er is niemand die meer van ons eist en we hebben het allemaal naar ons zin. Het enige nadeel is dat je kwetsbaar bent, want ik heb nauwelijks financiële reserve.”
Touw Holding handelde vorig jaar 2.500 opdrachten af en haalde met 26 experts een omzet van f 10 mln. De trend is dat er minder opdrachten worden binnengehaald voor meer geld. “Door verhoging van eigen risico’s komen er minder kleine schades binnen. Vanwege de evolutie van de techniek zijn de schades wel complexer geworden”.
Touw heeft zich door de jaren heen meer op de zeevaart toegelegd. Bestond vroeger de helft van de opdrachten uit binnenvaartschades, nu is dat nog maar een kwart. De zeevaart is nu verantwoordelijk voor 50% van het totaal aantal opdrachten. “Belangrijke oorzaak daarvan is dat de onderlingen meer in de binnenvaart zijn gaan doen. Zij hebben hun eigen experts, zodat daar voor ons minder werk in is”.
De relatie met de verzekeraars noemt Hoppzak goed, op één punt na: “Het grote probleem is de betaling. Dat speelt in de hele expertisewereld. Er is een convenant waarin een betalingstermijn is opgenomen van drie maanden, maar die termijn wordt zelden gehaald. Soms duurt het zes maanden, soms een jaar. Door het grote aantal openstaande posten dat wij daardoor krijgen, wordt onze groei tegengehouden. Voor de overname van Marinco hebben wij voor het eerst geld moeten lenen. In BCE-verband wordt regelmatig over dit probleem gesproken met het Verbond van Verzekeraars.”
Hoppzak is voorzitter van de afdeling Scheepvaart en Techniek van het Bureau Coördinatie Expertise-organisaties (BCE). “Dat kost me zo’n 150 uur op jaarbasis”. Binnen het BCE houdt hij zich onder meer bezig met het btw-probleem, waar de expertisewereld al enige jaren mee kampt. “Expertisediensten zijn niet meer btw-vrij. Voor de internationale scheepvaart geldt nog wel een nultarief, maar de Hoge Raad heeft in 1998 bepaald dat een nultarief in strijd is met de belastingwetgeving. Het vervelende is, dat wij daar pas anderhalf jaar later achter zijn gekomen. Over die tussenliggende periode hebben wij vrijstelling gekregen, op voorwaarde dat er een proefprocedure komt. Het ministerie dacht namelijk dat de Hoge Raad het niet goed had gezien. Er is dus kans op een nieuwe uitspraak. Overigens heeft deze problematiek ook bijgedragen aan de groei van ons debiteurenbestand.”
Outsourcen
In de expertisebranche gaan geregeld stemmen op die pleiten voor het outsourcen van de complete schade-afhandeling door verzekeraars. In hoeverre is Hoppzak daar voorstander van? “Onze experts doen puur aard, omvang en oorzaak van de schade. Wij mogen geen polissen uitleggen. Schadeafdelingen zijn niet populair bij verzekeraars en makelaars, behalve om je te onderscheiden met service. Maar als die ontwikkeling eraan komt, gaan we hem niet uit de weg. Op dit moment hebben wij daar alleen binnen TCMG de kennis voor.”
Hoppzak ziet bij tussenpersonen en verzekeraars dezelfde ontwikkeling als bij expertisebureaus: “Ook daar verdwijnen de middelgrote bedrijven of ze worden overgenomen. Het alternatief is specialisatie. Tegenwoordig moet je wel internationaal bezig zijn. Misschien komen we ooit nog eens tot een groot internationaal maritiem expertisebedrijf.”
Onbeschermd
Dat het expertisevak nog steeds geen bescherming geniet, blijft een probleem. “Er is heel weinig beschreven”, vertelt Hoppzak. “Er zijn geen richtlijnen op dat gebied. Wij zitten daar wel op te wachten, want onze grootste concurrent is de expert die thuis zit te werken. Die is natuurlijk veel goedkoper. Binnen de Femas (de internationale vereniging van maritieme experts, red.) zijn daar wel aanzetten toe geweest, maar echt veel schot zit er niet in.”
Ondanks deze negatieve kanttekeningen blijft Maup Hoppzak een gelukkig mens: “Iedereen die hier werkt, werkt hier met plezier. Dat is toch het belangrijkste? Ik heb het nog steeds reuze naar mijn zin”, lacht Hoppzak.
Maup Hoppzak (48) werd geboren in Rotterdam. Hij volgde de HBS-B en daarna de HTS Scheepsbouw, hoewel hij liever Geschiedenis was gaan studeren. Bij Smit-Tak en in de machinefabriek Bolier deed Hoppzak werkervaring op, waarna hij op aandringen van zijn vader in 1977 bij Expertisebureau Touw aan de slag ging. In 1989 werd hij mede-aandeelhouder en sinds 1995 staat Hoppzak aan het hoofd van wat nu Touw Holding is.
Nevenactiviteiten heeft Hoppzak altijd gehad. Sinds zijn 16e heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed. Momenteel is hij voorzitter van de afdeling Scheepvaart en Techniek van het Bureau Coördinatie Expertise-organisaties en adviseert hij de voetbalclub Fortuna Vlaardingen bij de bouw van een nieuw sportpark.
Geschiedenis is nog steeds zijn grootste hobby. Poseren niet: “Gelukkig kijk ik op de foto’s die jullie hebben laten maken niet al te boos. Ik kijk namelijk van nature vrij boos. Een familietrekje, dat had mijn vader ook.”
Maup Hoppzak: “De relatie met verzekeraars is goed, alleen betalen ze vaak te laat. Dat speelt in de hele expertisewereld.”

Reageer op dit artikel