nieuws

Touw B&B wil continuïteit in maritieme expertise waarborgen

Archief

Maritiem expertisebureau Touw B&B Holding viert in april het honderdjarig bestaan. In het jubileumjaar staat consolidatie voorop. Touw heeft namelijk jaren van slinkende aantallen opdrachten achter de rug, die sluiting van kantoren tot gevolg hadden. Maar het tij is gekeerd, zegt directeur Maup Hoppzak.

De nuchtere Rotterdammer Hoppzak werkt inmiddels dertig jaar bij Touw. Naast magere jaren heeft hij er ook vette jaren meegemaakt. In de jaren tachtig en negentig, bijvoorbeeld, met de acquisitie van Zinkweg en De Beijer. “Bureaus die zich bezighielden met werkzaamheden in de casco-sfeer. Later kwam daar Marinco Survey bij, omdat zij gespecialiseerd waren in zeevaart en voornamelijk conditiesurveys (veiligheidsinspecties, red.) deden en begeleiding van grote reparaties voor eigenaren van schepen. Dat was voor Touw een mooie aanvulling op het bestaande segment.”
In 2001 vond de fusie plaats met Binnendijk-Bree, gespecialiseerd in ladingexpertises. “Dus we doen nu zowel casco- als ladingexpertises voor de scheepvaart. Daarnaast hebben we ook nog een kantoor in Schiphol, dat uitsluitend luchtvaartladingen doet.”
Kort na de fusie met Binnendijk-Bree braken voor Touw de magere jaren aan, vertelt Hoppzak: “In 2002 zijn de eigen risico’s behoorlijk verhoogd, waardoor we een deel van de opdrachten zijn kwijtgeraakt. We hadden destijds ook kantoren in Amerika, Groningen en Antwerpen. Maar in Amerika hebben we het kantoor verkocht aan de manager en in Groningen en Antwerpen hebben we onze vestigingen moeten sluiten, omdat we niet genoeg werk hadden. En ook hier in Rotterdam hebben we daardoor fors moeten reorganiseren.”
Aanvaringen
Sinds begin 2007 ziet Touw echter weer een duidelijke stijging in het aantal opdrachten. “Maar dat is in de hele maritieme expertisesector zo en dat heeft voornamelijk te maken met een duidelijke verbetering van de economie; daar zijn we geen uitzondering in”, relativeert Hoppzak. “Er wordt nu eenmaal meer gevaren naarmate de economie aantrekt, waardoor ook meer aanvaringen en andere schades ontstaan. Bovendien, de kwaliteit van bemanningen wordt er niet beter op en het overgrote deel van de schades wordt veroorzaakt door menselijk falen. Dus er zal in deze branche altijd werk blijven. Daar maak ik me geen moment zorgen over.”
Na een aantal verliesgevende jaren realiseerde Touw in 2007 een rendement van 2,5% op een omzet van ongeveer _ 3 mln. “We hebben in deze business nooit hoge rendementen kunnen halen. Wat wij doen, is feitelijk het verkopen van uren. Het is moeilijk om daar een hoog rendement uit te halen. Daarnaast werken hier allemaal mensen die relatief goede salarissen verdienen, omdat ze bereid zijn om dag en nacht te werken als het nodig is en om naar het buitenland te gaan als het werk dat vereist. En daar moet wat tegenover staan, natuurlijk.”
Kleine bedrijfstak
Maritieme expertise is een relatief kleine bedrijfstak. “Ik schat dat er zo’n vijftig experts in deze branche werkzaam zijn. Buiten de onderlinge verzekeraars in de binnenvaart die eigen experts hebben, praat je dan over een stuk of twaalf bureaus, variërend in grootte van één tot vijftien experts. Samen met Van Ameyde en Arntz van Helden behoren wij tot de grotere bureaus.”
In totaal zijn momenteel vijftien experts werkzaam bij Touw en zeven man ondersteunend personeel. De belangrijkste opdrachtgevers van Touw zijn Nederlandse verzekeraars, via Nederlandse assurantiemakelaars. Daarnaast doet het bedrijf rechtstreeks zaken met een aantal buitenlandse verzekeraars, voornamelijk uit Scandinavië en Japan. “Ook doen wij nogal wat werk voor averijagenten en rederijen, scheepswerven en advocaten. Dan moet je denken aan arbitrages en ook aan rechtbankdeskundigenberichten. Toen ik begon, dertig jaar geleden, was ons werk voor 80% assurantie-gerelateerd. Dat percentage is inmiddels teruggelopen naar 50%”, aldus Hoppzak.
Scheepswrakken
Zelf heeft Hoppzak veel plezier in de werkzaamheden die hij doet voor Touw Salvage Consultants: de advisering bij het bergen van schepen en het opruimen van scheepswrakken. “Ik heb net een paar projecten afgesloten voor de Europese Unie en ook de Nederlandse staat is een belangrijke opdrachtgever voor dit deel van ons werk. Ik heb in Roemenië de begeleiding gedaan van een wrakopruiming en in Servië heb ik een projectomschrijving gemaakt om 24 oorlogswrakken te bergen die in 1944 door de Duitsers waren afgezonken om de Russen tegen te houden. Die vormen nog steeds een behoorlijke belemmering van de vrije doorvaart van de Donau en de Rijn.”
Een ander hoogtepunt was voor Hoppzak de begeleiding van het wrakkenproject Westerschelde voor Rijkswaterstaat. “Er zijn 54 wrakken geborgen in verband met de verdieping van de geul naar Antwerpen. Twee van onze experts hebben vijf jaar lang fulltime voor dat project gewerkt en ik heb in de stuurgroep gezeten als enige niet-overheidsdienaar. En dat is op zich ook al heel bijzonder.”
Trend
Een zorgwekkende trend in de markt vindt Hoppzak dat veel experts voor zichzelf gaan beginnen. “Dat is in mijn opinie niet goed voor de markt. Wat wij bij Touw nu al honderd jaar bieden, is een stuk continuïteit en opleiding van mensen. Als je straks alleen maar één- of tweemansbedrijven overhoudt, dan kan niemand dat meer bieden. Gelukkig blijven verzekeraars over het algemeen wel trouw aan de wat grotere en langer bestaande bureaus. Omdat ze zich, denk ik, ook realiseren dat deze ontwikkeling niet goed is. Als je een specialist bent, krijg je nog wel werk van verzekeraars, maar als je als generalist voor jezelf gaat beginnen, dan wordt dat niet meer gesteund.”
{kader]
In april viert Touw B&B Holding het feit dat in 1908 de grondlegger van het bedrijf, Daniël Jacobus Touw, in Bergen op Zoom een expertisebureau voor de scheepvaart begon. Hij vestigde zich korte tijd later in Rotterdam, dat toen al een haven was waar veel binnenvaartschepen kwamen. Rond 1920 zijn zijn beide zoons in de zaak gekomen en is het bedrijf gaan groeien. In de oorlog is het kantoor, dat destijds gevestigd was aan de Prins Hendrikkade in Rotterdam, platgebombardeerd in de meidagen van 1940.
Touw is een familiebedrijf gebleven tot begin zestiger jaren, toen ook anderen aandeelhouder zijn geworden. Van origine was Touw een typisch binnenvaartbureau, maar de werkzaamheden zijn in de loop der jaren steeds meer verschoven in de richting van de zeevaart. Op dit moment is de verdeling van het werk: 40% binnenvaart en 60% zeevaart.
gekomen.

Reageer op dit artikel