nieuws

‘Touroperators kunnen best verzekerd worden’

Archief

Voor touroperators is de verzekerbaarheid weliswaar lastig, maar is er wel degelijk een goede verzekeringsoplossing mogelijk die voldoet aan de eisen van de ANVR. Dat zeggen Ton Smit en Peter Hartman van Aon Nederland in een gesprek met ‘Verzekerd!’, een uitgave van het Verbond van Verzekeraars.

Touroperators die zijn aangesloten bij de ANVR moeten sinds 1 april een aansprakelijkheidsverzekering hebben, omdat zij volgens de Europese richtlijn Pakketreizen het eerste aanspreekpunt voor de reiziger bij tekortkomingen of andere ongewenste gebeurtenissen tijdens de reis. Ze moeten instaan voor alle fouten van hun toeleveranciers (bijvoorbeeld busvervoerders of hotels), terwijl het lang niet zeker is dat ze de schade bij de veroorzaker kan verhalen. “Beslist geen makkelijke positie”, zegt Smit, “en het geeft ook meteen aan waarom het voor verzekeraars zo moeilijk is om touroperators te verzekeren. Want je kunt als touroperator wel de beste voorzorgsmaatregelen treffen, maar als één van je hotels of vervoerders het niet zo nauw neemt met de regels, dan loop jij het risico.” @PLT = Verzekeraars zijn de laatste jaren dan ook kritischer gaan kijken naar de risico’s die ze accepteren. Zo was het onder andere niet meer mogelijk om het vervoersrisico te verzekeren.
Hoog blijven
De veronderstelling dat veel touroperators daardoor in de problemen komen, omdat ze geen aansprakelijkheidsverzekering kunnen sluiten, is volgens Hartman niet helemaal juist. “Elke touroperator kan bij ons een verzekering sluiten. Wij hebben een Engelse verzekeraar bereid gevonden om de ANVR-leden te verzekeren. De premies liggen weliswaar een stuk hoger dan touroperators voorheen gewend waren, omdat verzekeraars in Engeland meer te maken hebben met een claimcultuur en dus hogere premies stellen, maar het kán wel.” Aon is bovendien in gesprek met enkele Nederlandse verzekeraars om ook hier een goed product te ontwikkelen dat aan de ANVR-voorwaarden voldoet. “Touroperators moeten er echter wel rekening mee houden dat de premies de komende jaren hoog blijven en dat een goed riskmanagement een grote vereiste is”, benadrukt Hartman.
Alternatief
Het puur Nederlandse alternatief van Schouten Insurance International (zie AM 11, pag. 5) bleek uiteindelijk toch niet te voldoen aan de huidige eisen van de ANVR.
Overigens blijkt de consument nog amper een punt te maken van deze verzekering. Uit een zogeheten nieuwspool op de website van vakblad Reisrevue bleek dat bij tweederde van de reisagenten (66%) deze kwestie nimmer aan de orde komt. Bij 8% wordt de vraag vaak gesteld, bij eveneens 8% gebeurt dat na een reisdrama en bij eenzelfde percentage van de respondenten komt zo’n vraag ‘soms’ ter sprake, aldus Reisrevue.

Reageer op dit artikel