nieuws

Totale reparatie van pensioenbreuken ABP/PGGM

Archief

ABP en PGGM, de twee grootste pensioenfondsen van Nederland, gaan alle onderlinge pensioenbreuken repareren.

De twee pensioenfondsen hebben al een afspraak over waarde-overdracht van onderling wisselende deelnemers lopen van december 1983. Het recht op waarde-overdracht geldt sinds 8 juli 1994 krachtens de Pensioen- en Spaarfondsen Wet voor alle pensioenverzekerden in Nederland.
ABP en PGGM hebben nu een regeling getroffen die, met terugwerkende kracht, voorziet in de onderlinge overdracht van alle pensioenwaarden van actieve ABP- of PGGM-deelnemers. Daarbij wordt gestreefd naar volledig behoud van de pensioenwaarde. Tot de privatisering van het ABP – 1 januari 1996 – was uitruil van met name oude pensioenrechten van vóór 1 december 1983 door allerlei wettelijke obstakels niet mogelijk.
Beide fondsen hebben het initiatief genomen om andere bedrijfstakpensioenfondsen te laten aansluiten bij de algemene onderlinge waarde-overdracht. Verzekeraars zijn nog niet benaderd om aan het circuit deel te nemen. Volgens Gert Kloosterboer van het Verbond van Verzekeraars is het op dit moment moeilijk om te filosoferen over een eventuele toekomstige deelname van verzekeraars aan het circuit.
Kloosterboer: “Misschien is het wel helemaal niet mogelijk. Omdat verzekeraars een andere berekening hanteren bij overdracht of omdat de pensioenpolissen van verzekeraars veel complexer en meer van elkaar verschillend zijn dan die van pensioenfondsen. Dat is nu moeilijk in te schatten.”
“Wel is het zo dat momenteel, op individueel verzoek, al veelvuldig aan waarde-overdracht wordt gedaan. Zowel door pensioenfondsen als door verzekeraars. Het initiatief van ABP en PGGM is dan ook niet meer dan een formalisering van wat reeds in de praktijk gebeurt. Het is dus maar de vraag in hoeverre zo’n circuit echt functioneel is.”

Reageer op dit artikel